Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) veic longitudinālu antropoloģisku pētījumu, kas balstīts uz profesora Jēkaba Prīmaņa ievāktajiem datiem Piebalgā 1936. un 1937.gadā. Pētījumā tiks salīdzināti dati, kas savākti pirms Otrā pasaules kara (nav publicēti) un 2024. gada vasarā. Projektu vada RSU Antropoloģijas institūta prof. Jānis Vētra.

2024. gada vasarā tiks veikti jauni mērījumi Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā. Plānots antropoloģiski mērīt un ievākt ģenētiskos testus par aptuveni 500 piebaldzēniem. Projekts ir pašā sākuma fāzē un ar to plānots iepazīstināt sarīkojuma dalībniekus 2023. gada 10. decembrī.

Projektā tiks ievēroti Eiropas Savienības datu aizsardzības principi. Projektu atbalsta Šveices veselības aprūpes kompānija Roche.

Aicinājums Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas iedzīvotājiem, kuru ģimenes Piebalgā dzīvojušas vēl pirms Otrā Pasaules kara, piedalīties pētījumā 2024. gada vasarā.

Pieteikšanās tālrunis +371 28310168.

Piebaldzēni. Zināms, kādi bija, jāpēta, kādi ir un būs
Autors: Sarmīte Feldmane
Datums: 22.12.2023

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī