Pastāv daudzi krūts vēža tipi un apakštipi, tāpēc ikviena paciente ir atšķirīga un līdz ar to ir nepieciešama individualizēta pieeja ārstēšanai. Šo audzēju sarežģītā rakstura dēļ progress jaunu ārstēšanas iespēju izstrādēnav bijis lēns. Ķīmijterapija joprojām mēdz būt kā pirmās izvēles ārstēšanas metode krūts vēža gadījumā.

Neraugoties uz līdzšinējo ievērojamo progresu, dažām pacientēm slimība ilgtermiņā atgriežas, tāpēc ir būtiska vajadzība turpināt optimizēt agrīna krūts vēža ārstēšanu un darīt ko vairāk, lai novērstu slimības progresēšanu līdz tālākai, neārstējamai stadijai. Apvienojot farmācijas zinātni un spēcīgas diagnostiskās, digitālās un genomikas iespējas, mums ir izdevies radīt novitāti un izstrādāt ārstēšanas iespējas, ko var pielāgot katra pacienta vajadzībām.Mūsdienīgie diagnostikas risinājumi, kā, piemēram, biomarķieru noteikšana, ved mūs soli tuvāk ilgtermiņa mērķim - personalizētas ārstēšanas nodrošināšana krūts vēža pacientiem. Tas ir bijis milzīgs izaicinājums gan mums, gan industrijai kopumā, bet ieguldītais darbs krūts vēža izpētē sāk atmaksāties, lai pacienti varētu saņemt efektīvāko ārstēšanu.

Mēs ticam, ka aiz vien ir iespējams uzlabot klīniskos iznākumus krūts vēža pacientiem. Mēs izvirzām jaunus mērķus, lai sekmētu imūnterapijas pieejamības pilnveidošanu un izzināšanu, kā arī jaunu ārstēšanas iespēju apzināšanu.

Mākslīgā intelekta tehnoloģijas sasniegumi ir radījuši apvērsumu diagnostikā, sniedzot veselības aprūpes speciālistiem precīzākus rezultātus un ļaujot piedāvāt pacientiem atbilstošāku terapiju. Esošās un jaunās ārstēšanas iespējas sniedz cerību krūts vēža pacientēm.

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī