Hemofīlija ir nopietna, iedzimta asiņošanas slimība, kurā cilvēka asinis nesarecē pareizi, smagos gadījumos izraisot nekontrolētu asiņošanu vai nu spontāni, vai pēc nelielas traumas.

Medicīniskā aprūpe hemofīlijas A, vispazīstamākā iedzimtā asiņošanas traucējuma, ārstēšanai jaunattīstības valstīs bieži ir ierobežota. Ja asiņošana netiek ārstēta, tā var izraisīt neatgriezeniskus locītavu bojājumus un intrakraniālu asiņošanu, kā arī potenciāli izraisīt smadzeņu attīstības problēmas, kas var būt dzīvībai bīstamas. Roche cieši sadarbojas ar vairākiem partneriem, lai nodrošinātu konsekventu un paredzamu piekļuvi asiņošanas traucējumu profilaksei un ārstēšanai pēc pieprasījuma cilvēkiem vietās, kur tā visvairāk nepieciešama.

Vairāk nekā 20 gadus Roche ir ieviesis jauninājumus un piegādājis zāles cilvēkiem ar asins slimībām. Līdz ar jaunu hemofīlijas terapiju pieaugumu mēs cieši sadarbojamies ar visiem globālās hemofīlijas kopienas dalībniekiem, cenšoties palīdzēt uzlabot ārstēšanu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams; ar mūsu centību atbalstīt pacientus visos viņu hemofīlijas ceļojuma posmos; un galu galā palīdzot pārveidot hemofīlijas ārstēšanas un pārvaldības veidu.

Mēs sadarbojamies ar Pasaules Hemofīlijas federāciju (WFH), lai piecu gadu laikā nodrošinātu jaunu profilaktisko ārstēšanu pat 1000 cilvēkiem ar A hemofiliju vietās, kur hemofīlijas ārstēšana ir ierobežota vai nav pieejama. Turklāt Roche sniedz ieguldījumu Pasaules Hemofīlijas federācija (WFH) humānās palīdzības programmas integrētās aprūpes attīstības apmācībās, nodrošinot finansējumu, lai nodrošinātu vietējās infrastruktūras un medicīniskās ekspertīzes pieejamību, lai optimizētu un atbilstoši izmantotu ziedoto produktu.

Strādājot pie kopīga redzējuma par ārstēšanu visiem, Pasaules Hemofīlijas federācija (WFH) un visi tās partneri, tostarp Roche, cenšas novērst nepilnības veselības aprūpē un piedāvāt inovatīvus ārstēšanas risinājumus pacientiem ar hemofīliju.

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī