Roche zāles

Alectinibum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Cotellic (cobimetinib hemifumarate)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Satralizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Esbriet (pirfenidone)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Risdiplamum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Pralsetinibum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Gazyvaro (Obinutuzumab)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Emicizumabum

Informācija EMA mājas lapā.


Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV) Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Trastuzumab

Informācija EMA mājas lapā.

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka ārstēšanas laikā ar Herceptin un vēl 7 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas izmantot efektīvus kontracepcijas līdzekļus.

Ja Herceptin lietošanas laikā vai 7 mēnešus pēc pēdējās Herceptin devas lietošanas pacientei iestājas grūtniecība, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Herceptin ietekmētas grūtniecības gaitu un bērna dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche labāk saprast Herceptin lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Trastuzumab emtansine

Informācija EMA mājas lapā.

Reproduktīvā vecuma sievietēm Kadcyla lietošanas laikā un vēl 7 mēnešus pēc pēdējās Kadcyla devas lietošanas jāizmanto efektīva kontracepcija. Efektīva kontracepcija jāizmanto arī pacientiem vīriešiem vai viņu partnerēm.

Ja Kadcyla lietošanas laikā vai 7 mēnešus pēc pēdējās Kadcyla devas lietošanas pacientei iestājas grūtniecība, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Kadcyla ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche labāk saprast Kadcyla lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Mosunetuzumabum

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV) Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Ocrelizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Pertuzumab

Informācija EMA mājas lapā.

Perjeta nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Datu par Perjeta lietošanu grūtniecēm ir maz, un Perjeta lietošanas drošums grūtniecības un zīdīšanas periodā nav noskaidrots.

Pirms Perjeta lietošanas jāpārbauda, vai nav iestājusies grūtniecība. Perjeta lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcija.

Stingri jākontrolē, vai pacientēm, kurām Perjeta terapijas laikā vai 6 mēnešos pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas iestājusies grūtniecība, nerodas oligohidramnijs.

Ja Perjeta lietots grūtniecības laikā vai pacientei grūtniecība iestājas Perjeta lietošanas laikā vai 6 mēnešus pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Perjeta ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche/Genentech labāk saprast Perjeta lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Pertuzumabum;Trastuzumabum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

No Phesgo lietošanas grūtniecības laikā ir jāizvairās, ja vien iespējamais ieguvums mātei neatsver iespējamo risku auglim. Sievietēm, kurām iestājas grūtniecība, jāsniedz informācija par iespējamo kaitējumu auglim. Ja grūtniece terapijā saņem Phesgo, vai ja pacientei iestājas grūtniecība Phesgo lietošanas laikā vai 7 mēnešu laikā pēc Phesgo pēdējās devas lietošanas, vēlama rūpīga kontrole, ko īsteno multidisciplināra komanda.

Sievietes nedrīkst barot bērnu ar krūti Phesgo terapijas laikā un vismaz 7 mēnešus pēc pēdējās devas lietošanas.

Sievietēm ar reproduktīvo potenciālu ārstēšanas laikā ar Phesgo un 7 mēnešus pēc pēdējās devas lietošanas jālieto efektīva kontracepcija.

Ja Phesgo lietots grūtniecības laikā vai pacientei grūtniecība iestājas Phesgo lietošanas laikā vai 7 mēnešus pēc pēdējās Phesgo devas lietošanas, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Phesgo ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche/Genentech labāk saprast Phesgo lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Polatuzumabum vedotinum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Isotretinoinum

Informācija Zāļu valsts aģentūras mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Casirivimabum;Imdevimabum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Entrectinibum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Atezolizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Faricimabum

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)


Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Baloxavirum marboxilum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Gazyvaro (Obinutuzumab)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Emicizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Gazyvaro (Obinutuzumab)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Esbriet (pirfenidone)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Cotellic (cobimetinib hemifumarate)

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Ocrelizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Satralizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Alectinibum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Trastuzumab

Informācija EMA mājas lapā.

Sievietēm reproduktīvā vecumā jāiesaka ārstēšanas laikā ar Herceptin un vēl 7 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas izmantot efektīvus kontracepcijas līdzekļus.

Ja Herceptin lietošanas laikā vai 7 mēnešus pēc pēdējās Herceptin devas lietošanas pacientei iestājas grūtniecība, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Herceptin ietekmētas grūtniecības gaitu un bērna dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche labāk saprast Herceptin lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Trastuzumab emtansine

Informācija EMA mājas lapā.

Reproduktīvā vecuma sievietēm Kadcyla lietošanas laikā un vēl 7 mēnešus pēc pēdējās Kadcyla devas lietošanas jāizmanto efektīva kontracepcija. Efektīva kontracepcija jāizmanto arī pacientiem vīriešiem vai viņu partnerēm.

Ja Kadcyla lietošanas laikā vai 7 mēnešus pēc pēdējās Kadcyla devas lietošanas pacientei iestājas grūtniecība, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Kadcyla ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche labāk saprast Kadcyla lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Pertuzumab

Informācija EMA mājas lapā.

Perjeta nedrīkst lietot grūtniecības laikā. Datu par Perjeta lietošanu grūtniecēm ir maz, un Perjeta lietošanas drošums grūtniecības un zīdīšanas periodā nav noskaidrots.

Pirms Perjeta lietošanas jāpārbauda, vai nav iestājusies grūtniecība. Perjeta lietošanas laikā un 6 mēnešus pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto efektīva kontracepcija.

Stingri jākontrolē, vai pacientēm, kurām Perjeta terapijas laikā vai 6 mēnešos pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas iestājusies grūtniecība, nerodas oligohidramnijs.

Ja Perjeta lietots grūtniecības laikā vai pacientei grūtniecība iestājas Perjeta lietošanas laikā vai 6 mēnešus pēc pēdējās Perjeta devas lietošanas, nekavējoties par to ziņojiet Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, e-pastu: latvia.drug-safety@roche.com

Tiks pieprasīta papildinformācija par Perjeta ietekmētas grūtniecības gaitu un zīdaiņa dzīves pirmo gadu. Tas palīdzēs Roche/Genentech labāk saprast Perjeta lietošanas drošumu un sniegt atbilstošu informāciju veselības uzraudzības iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Atezolizumabum

Informācija EMA mājas lapā.

Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātais zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts (LV)

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli

Lūdzu izvēlieties Jūs interesējošās zāles pēc slimības vai zāļu nosaukuma:

Lejupielādes

Apliecinu, ka esmu veselības aprūpes profesionālis un ka saņemto informāciju izmantošu tikai tiesību aktos noteiktajā kārtībā

please be aware that you are leaving this website.