Privātuma politika

Uzņēmums F. Hoffmann-La Roche Ltd un Roche Latvija SIA (“Roche”) ir apņēmies aizsargāt jūsu personas datus. Šajā privātuma politikā ir aprakstīti personas datu veidi, ko Roche var ievākt; līdzekļi, ar kuriem Roche var ievākt informāciju; līdzekļi, ko Roche ievieš, lai aizsargātu jūsu personas datus; un jums sniegtās izvēles iespējas attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz Roche interneta lapām, kurās ir saite uz šo politiku. Mēs neapstiprinām un neatbildam par trešo pušu tiešsaistes resursu saturu, un mūsu privātuma politika neattiecas uz vietnēm, kas nav saistītas ar Roche, pat ja tām piekļūstat, izmantojot saiti mūsu interneta lapā. Pirms jebkādas informācijas sniegšanas, jums ir nepieciešams pārskatīt jebkuras trešās puses vietnes privātuma politikas.

Šajā privātuma politikā “personas dati“ ir jebkura informācija, ar kuru jūs ir iespējams individuāli identificēt gan tieši, gan netieši, ieskaitot, bet ne tikai, jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Šī vietne nav izstrādāta vai paredzēta lietošanai bērniem līdz 16 gadu vecumam. Šajā vietnē mēs apzināti neiegūstam personu identificējošu informāciju no neviena, kas jaunāks par 16 gadiem, bez iepriekšējas, pārbaudāmas vecāku vai likumīgo pārstāvju piekrišanas. Vecākam vai likumīgajam pārstāvim ir tiesības pēc pieprasījuma apskatīt bērna sniegto informāciju un pieprasīt to dzēst. Turklāt visiem nepilngadīgajiem interneta lapas apmeklētājiem ir nepieciešama vecāku vai likumīgo pārstāvju piekrišana pirms jebkādu personas datu izmantošanas vai izpaušanas šajā vietnē vai tiešsaistes resursā.

Personas datu pārzinis ir: Roche Latvija SIA,
Miera iela 25, Rīga, Latvija, LV-1001
Tālr.
Fakss

Jūs varat sazināties ar personas datu pārzini, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

Šajā interneta lapā mēs varam pieprasīt un ievākt jūsu personu identificējošu informāciju, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, e-pasta adresi vai citu informāciju kopā ar šiem identifikatoriem. Mēs varam arī apkopot noteiktus personas datus, kas tieši neidentificē jūs pēc vārda, taču ar to palīdzību varam noteikt, vai konkrēta ierīce ir piekļuvusi mūsu vietnei.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus mūsu vietnēs daudzu iemeslu dēļ, tostarp lai:

 • atbildētu uz jūsu pieprasījumiem vai jautājumiem;

 • noslēgtu darījumu;

 • personalizētu jūsu pieredzi;

 • veiktu interneta lapas analīzi un izmērītu tās veiktspēju;

 • izsekotu un uzraudzītu nevēlamus notikumus un citas darbības, kas saistītas ar farmakovigilanci; un

 • uzturēt interneta lapu, tostarp drošību tajā.

Mūsu interneta lapa ir paredzēta vairāku pakalpojumu izmantošanai, piemēram, aptaujas, reģistrāciju un satura koplietošanas funkcijas (t.i., saite “e-pasts draugam”), ja jūs izvēlaties tos izmantot, tam var būt nepieciešami personas dati. Roche un tās sadarbības partneri (piemēram, Roche pakalpojumu sniedzēji) vāc šo informāciju par jums tikai tad, ja jūs to brīvprātīgi sniedzat mums. Lūdzu ņemiet vērā, ka dažas šīs vietnes funkcijas jums var nebūt pieejamas, ja izvēlaties nesniegt noteiktus personas datus. Visi personas dati, kurus sniedzat mūsu vietnēs, tiks izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku.

Šajā tabulā ir sīkāk aprakstītas visas ar mūsu tīmekļa vietni saistītās apstrādes darbības un sniegta informācija par katras aktivitātes ietvaros apkopotās informācijas kategorijām, kā arī katras šīs darbības apstrādes tiesisko pamatu, ciktāl personas datu apstrāde ir pakļauta VDAR.

Mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes resursi var ievākt informāciju par jums, kas, iespējams, nevar jūs tieši identificēt, bet var būt attiecināma uz jums vai noteiktu ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu tīmekļa lapu darbību, kā arī uzzinātu vairāk, kā mūsu tīmekļa lapas un tiešsaistes resursi tiek izmantoti un kā tos uzlabot un administrēt tīmekļa lapu. Vienlaikus mēs izmantojam šo informāciju, lai spētu jums piedāvāt personalizētu informāciju atbilstoši jūsu interesēm, pamatojoties uz tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem. Piemēram, mēs varam ievākt IP adresi, kuru jūsu datoram piešķīris jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs. Šī adrese var mainīties katru reizi, kad tiek izveidots savienojums ar internetu (“dinamiska” IP adrese), vai arī tā var palikt tāda pati (“statiska” IP adrese). Vairumā gadījumu šī informācija tiek savākta automātiski mūsu leģitīmo interešu labā. Lai ievāktu sīkdatnes, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana. Skatietlai uzzinātu vairāk.

Atsevišķas tīmekļa pārlūkprogrammas un citas programmas var tikt izmantotas, lai informētu par jūsu vēlmēm Roche par to, kā un vai Roche vai trešās puses var vākt informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām.

Mēs nepārdodam un nenododam jūsu personas datus nevienai nesaistītai struktūrai viņu tiešā mārketinga vajadzībām, ja mēs jums skaidri par to nepaziņojam un nesaņemam jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Mēs izmantojam trešo personu reklāmas uzņēmumus, lai ievietotu reklāmas citās vietnēs. Šie uzņēmumi var izmantot datus par jūsu apmeklējumiem šajā un citās vietnēs, lai novērtētu reklāmas efektivitāti un sniegtu reklāmas par mūsu precēm un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo praksi un izvēli atteikties no šīs informācijas izmantošanas šajos uzņēmumos, skatiet mūsu

Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar Roche filiālēm visā pasaulē. Roche filiāles izmantos jūsu personas datus tādiem pašiem mērķiem kā mēs. Roche filiāļu saraksts ir pieejams pašreizējā gada pārskatā, kas atrodamsMēs jūsu personas datus varam kopīgot arī ar trešajām personām, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, lai:

 • Izpildītu Roche darījumsaistības;

 • veiktu mūsu interneta lapas un citu tīmekļa platformu tehnisko apkopi un uzturēšanu;

 • atvieglotu apvienošanos, konsolidāciju, kontroles nodošanu vai citu korporatīvu reorganizāciju, kurā piedalās Roche, vai saskaņā ar Roche veikto finanšu vienošanos;

 • Atbildēt uz atbilstošiem pilnvarotu pārvaldes iestāžu pieprasījumiem vai, ja to pieprasa piemērojamie likumi, tiesas rīkojumiem vai valdības noteikumiem; un

 • Ja tas nepieciešams korporatīvajai revīzijai vai drošības draudu vai sūdzību izmeklēšanai vai atbildēšanai uz tām.

Jebkurus personas datus, ko jūs mums sniedzat, izmantojot šo vietni, var pārsūtīt vai glabāt ģeogrāfiskā reģionā, kas uzliek atšķirīgus privātuma pienākumus nekā ES. Tas nozīmē, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valsti, kurā ir mazāk ierobežojoši datu aizsardzības likumi nekā jūsu pašu. Jebkura šāda pārsūtīšana tiks veikta saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Gadījumā, ja jūsu datiem piemērojas VDAR prasības un dati tiek nodoti uz valsti, attiecībā uz kuru nav lēmuma par datu aizsardzības pietiekamību, tiks uzskatīts, ka līgumi, kuros ir ietvertas ES standartklauzulas atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam veido atbilstošus un piemērotus aizsardzības pasākumus atbilstoši VDAR.

Jūsu personas datu glabāšanas ilgums būs atšķirīgs atkarībā no mērķa, kuram mēs esam savākuši un apstrādājam jūsu personas datus. Vairumā gadījumu personas dati tiks glabāti 3 gadus pēc pēdējās sadarbības. Mēs tomēr varam jūsu personas datus glabāt ilgāku laika periodu, ja šādu pienākumu paredz likums. Piemēram, ziņojumi, kas saistīti ar farmakovigilanci, tiek glabāti vismaz 10 gadus pēc produkta izņemšanas no aprites pēdējā valstī, kurā produkts tika laists tirgū.

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu un apstrādi.

Ja uz jūsu personas datiem attiecas VDAR (tas ir, ja esat fiziska persona Eiropas Ekonomikas zonā), jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • Tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kas ir Roche rīcībā:

 • Tiesības labot jebkādus neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

 • Tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā, lai jūs varētu pārsūtīt personas datus trešajām personām (citam pārzinim VDAR izpratnē), vai pieprasīt, lai Roche tieši pārsūtītu jūsu personas datus trešajai pusei (citiem pārziņiem);

 • Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi mārketinga un citiem mērķiem;

 • Tiesības dzēst jūsu personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tos sniedzāt, kā arī tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi noteiktos ierobežotos nolūkos, kur dzēšana nav iespējama.

Lai izmantotu kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka personas datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana ir iespējama tikai tad un tādā mērā, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai mūsu leģitīmajām interesēm. Ja datu apstrāde balstās uz piekrišanu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, bet jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas balstīta uz piekrišanu, likumību pirms tās atsaukšanas. Dzēšanas pieprasījuma gadījumā mēs varam paturēt jūsu personas datu kopijas mūsu lietvedības vajadzībām un lai izvairītos no jūsu personas datu ievadīšanas mūsu sistēmās pēc jūsu datu dzēšanas pieprasījuma.

Gadījumā, ja jūs uzskatāt vai rodas iespaids, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst VDAR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā

Roche un tā pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri veic saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datus, kuriem mēs piekļūstam vai kurus saņemam caur šo vietni, no pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas un neatļautas piekļuves, izpaušanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Neskatoties uz to, Roche negarantē jūsu personas datu drošību pilnā mērā, cik to ar ļauj likums arī attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies nozaudēšanas, nepareizas izmantošanas un neatļautas piekļuves, izpaušanas, mainīšanas vai iznīcināšanas dēļ. Mēs iesakām veikt visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus, kurus iesniedzat šajā vietnē.

Laiku pa laikam Roche var mainīt šo Privātuma politiku. Jebkādas šādas izmaiņas tiks savlaicīgi sniegtas šajā lapā. Roche iesaka regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai redzētu izmaiņas. Datums, kurā pēdējoreiz tika pārskatīts šis paziņojums, redzams šī paziņojuma augšdaļā

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī

KontaktiVisā pasaulēlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePar RocheFarmācijas risinājumiKarjeraPlašsaziņas līdzekļiStāstiPrivātuma politikaSīkdatņu politikaAutortiesībasPrivātuma paziņojums farmakovigilances, medicīniskās informācijas un produktu sūdzību jomāCookie