Starptautiskais uzticības tālrunis veselības aprūpes sniedzējiem un pacientiem Ukrainā

Starptautiskais pacientu uzticības tālrunis

+36 146 182 58

Valstīs, kur bezmaksas veselības aprūpe nav pieejama, bezmaksas piekļuvi Roche zālēm diemžēl nevar garantēt. Šādās situācijās pacienti tiek aicināti sazināties ar mums pa starptautisko uzticības tālruni +36 146 182 58 vai e-pastu: [email protected] Katrs gadījums tiks atsevišķi izvērtēts, lai meklētu iespējamos risinājumus.

Pacientiem, kuri ir pārcēlušies uz citu dzīvesvietu un, kuri tika iekļauti klīniskajos pētījumos Ukrainā, PDG (Starptautiskā produktu izstrādes komanda), strādā, lai palīdzētu nodrošināt, ka pacienti, kas piedalās klīniskajos pētījumos, var saņemt aprūpi alternatīvās vietās. Lai saņemtu atbalstu, pacienti tiek aicināti sazināties ar pacientu uzticības tālruni +36 146 182 58 vai, rakstot e-pastu [email protected]

In countries where free healthcare coverage is not available, free access to Roche medicines can unfortunately not be guaranteed. In such situations, patients are encouraged to contact our hotline (global: tel: +36 146 182 58 local toll free numbers available here and email: patientcare@roche.com ) and we will work on a case by case basis to determine what might be possible.

With regards to displaced patients who were enrolled in clinical studies in Ukraine, the PDG (Product development Clinical operations) team is working to help ensure patients on clinical trials can receive care through alternative sites. Patients are again encouraged to contact the patient hotline (global: tel: +36 146 182 58 local toll free numbers available here and email: patientcare@roche.com ) for support.

Paziņojumi medijiem
Skatīt visu
11.03.2022

please be aware that you are leaving this website.