Pasaulē 4. februāri atzīmē kā Pasaules Vēža dienu. Ir vairāki priekšnosacījumi onkoloģijas pacientu aprūpes uzlabošanai Latvijā, tostarp vēža skrīninga pilnveidošana, vēža pacientu ārstēšanas datu sistematizēšana un lietošana gan elastīgu zāļu un pakalpojumu apmaksas modeļu ieviešanai, gan vēža aprūpes kvalitātes un pieejamības pacientiem uzlabošanai, kā arī savlaicīgas diagnostikas un personalizētas ārstēšanas nodrošināšana. Tāpēc Roche Latvija Pasaules Vēža dienā aktualizē tieši šos jautājumus.

Eiropas Vēža uzveikšanas plāna ietvaros ir izstrādāti ieteikumi iekļaut nacionālajās vēža aprūpes programmās plaušu vēža, prostatas vēža un kuņģa vēža skrīningu. Skrīninga nozīme akcentēta arī Latvijas  mēroga politikas plānošanas dokumentos. “Plaušu vēža skrīninga programmas uzsākšana Latvijā ļautu identificēt un savlaicīgi uzsākt pacientu ārstēšanu, pēc iespējas vairāk pacientu atgriežot aktīvā sociāli ekonomiskā dzīvē. Igaunijā jau ir izvērtēta plaušu vēža skrīninga lietderība un tiek īstenots plaušu vēža skrīninga pilotprojekts. Tāpat ir jānodrošina terapijas pieejamība. Mēs kopīgi ar veselības aprūpes speciālistiem esam analizējuši plaušu un krūts vēža pacientu ārstēšanas iespējas, fiksējot trūkumus un iespējas katrā ārstēšanas posmā. Ir skaidri redzams, ka, piemēram,  plaušu vēža ārstēšanā Latvijā trūkst starptautiskajām ārstēšanas vadlīnijām atbilstošu medikamentu. Skrīninga programmas ieviešana kombinācijā ar terapiju pieejamību būtiski pagarinātu Latvijas pacientu dzīvildzi”, uzsver Roche Latvija direktors dr. Rauls Vēliņš

Mūsdienīga ārstēšana nav iedomājam bez datos balstītas pieejas. Tāpēc Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāuzsāk vēža pacientu epidemioloģisko un klīnisko datu pilnīga digitalizācija. Veselības aprūpes izmaksas pieaug, tāpēc orientēšanās uz vērtībā balstītu veselības aprūpi, kas ir ietverta arī Latvijas valdības deklarācijā, ir pareizais risinājums, kas sasaistītu samaksu ar sasniedzamo klīnisko vērtību pacientam. Vēža reģistra pilnvērtīgas darbības nodrošināšana ļautu arī sakārtot pacienta ceļu, izvērtēt terapiju efektivitāti un slēgt tādus zāļu kompensācijas līgumus, kur, piemēram, noteiktu laika periodu zāles pacientam apmaksātu ražotājs un pēc tam samaksu par tām pārņem valsts, ja zāles pacientam ir efektīvas. Tas ļautu Latvijas pacientiem saņemt tik ļoti nepieciešamo dzīvību glābjošo starptautiskajās vadlīnijās atzīto terapiju.

Onkoloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā kritiski svarīga ir molekulārā diagnostika, kas ir uzsākta arī Latvijā. “Šobrīd kompensējamo zāļu sistēmā zāles onkoloģijā ir apmaksātas atbilstoši anatomiskajai vēža lokalizācijai, nevis vēža mutācijai. Tāpēc, piemēram, plaušu vēža pacients ar krūts vēzim raksturīgu mutāciju valsts apmaksātu medikamentu šobrīd nevar saņemt. Pasaules prakse pierāda, ka būtu vērts apmaksāt medikamentus pēc atrastās vēža ģenētiskās mutācijas. Papildus ir jādomā par tādu speciālistu sagatavošanu, kas var strādāt molekulārajos konsīlijos un spēj molekulāro diagnostiku pārvērst konkrētajam pacientam atbilstošas terapijas nozīmēšanā. Tas ir viennozīmīgi ceļš uz personalizēto ārstēšanu kā pamatprincipu”, uzsver Roche Latvija direktors dr. Rauls Vēliņš.

Par Roche

Roche ir pasaulē lielākais biotehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā un ražo īpašas zāles onkoloģijas, imunoloģijas, infekcijas slimību, oftalmoloģijas un centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai. Roche ir arī pasaules līderis in vitro diagnostikas un uz audiem balstītas vēža diagnostikas jomā, kā arī atrodas diabēta pacientu aprūpes jomas avangardā. Vairāk nekā trīsdesmit Roche radītās zāles ir iekļautas Pasaules Veselības organizācijas Būtiski svarīgo zāļu paraugsarakstos, un starp tām ir dzīvību glābjošas antibiotikas, pretmalārijas preparāti un zāles vēža ārstēšanai. Roche Group, kuras galvenā mītne atrodas Bāzelē, Šveicē, darbojas vairāk nekā 100 valstīs un 2020. gadā visā pasaulē nodarbināja vairāk nekā 100 000 cilvēku. 2020. gadā Roche investēja 12,2 miljardus Šveices franku (CHF) pētniecībā un attīstībā. Roche Group īpašumā ir arī uzņēmums Genentech, kas atrodas ASV. Roche ir vairākuma akcionārs uzņēmumā Chugai Pharmaceutical Japānā. Saskaņā ar Dow Jones Ilgtspējas indeksu Roche jau vienpadsmito gadu pēc kārtas ir atzīts par vienu no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem farmācijas nozarē. Vairāk informācijas:  www.roche.lv

 

Par Pasaules Vēža dienu

Pasaules Vēža diena ir Starptautiskās vēža kontroles apvienības (UICC) iniciatīva, kuras mērķis ir mazināt  vēža izraisīto slogu pasaulē, veicinātu lielāku vienlīdzību un integrēt vēža kontroli pasaules veselības un attīstības programmās. Vairāk informācijas https://www.uicc.org/ un https://www.worldcancerday.org/

Sagatavots: Februāris, 2023. M-LV-00000522

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī