Izglītība un Zinātne

Roche akadēmija dibināta 2007. gadā ar mērķi atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt jauno speciālistu izaugsmi un izglītošanu dažādās medicīnas nozarēs.

Roche akadēmija sniedz finansiālu atbalstu vecāko kursu studentu, rezidentu un doktorantu zinātnisko darbu veikšanai.  Kopš Roche akadēmijas izveides, atbalsts sniegts 41 zinātniskā projekta īstenošanai. Ik gadu finansējumu saņem 5 zinātniskie projekti. Gadu gaitā Roche akadēmija kļūst arvien atpazīstamāka un 2016. gadā izskatīti jau astoņi projekti, no kuriem atbalstīti seši. Projekti apver visdažādākās medicīnas jomas, kā piemēram, 2016. gadā realizēts projekts par klīniskām hiperandrogēnisma izpausmēm un cēloņiem pusaudzēm Latvijā, kā arī uzsākts projekts par spēka treniņa efektivitāte krūts vēža pacientēm.

Viens no Roche akadēmijas vērienīgākajiem projektiem ir „Izglābsim 100 bērnus”, kura galvenais mērķis bija panākt perinatālās mirstības samazināšanos Latvijā. Projekta ietvaros tika īstenots pētījums par perinatālās mirstības iemesliem Latvijā, izdota prof. D.Rezeberga grāmata topošajām māmiņām „Gribu būt māmiņa” un notika bērnu patologanatomu izglītošana un apaļā galda diskusija par nepieciešamiem uzlabojumiem bērnu patoloģiskās anatomijas jomā.  2015. gadā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru tapa īpašs kalendārs-aplis grūtniecēm.

Viens no pirmajiem Roche akadēmijas projektiem bija epidemioloģiskais pētījums par hroniska C vīrusa hepatīta (HCV) sastopamība Latvijā.

Roche akadēmija atbalsta ne tikai zinātni. Akadēmijas paspārnē darbojas arī  Diskusiju klubs. Tā pasākumos žurnālisti tiek iepazīstināti ar aktuālām medicīnas un veselības aprūpes tēmām. Projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību, balstoties uz vadošo veselības aprūpes speciālistu sniegto informāciju.

Ikviens vecāko kursu students, rezidents vai doktorants var pieteikties Roche akadēmijas stipendijas saņemšanai, aizpildot pieteikuma anketu un sūtot to uz Roche Latvija e-pastu vai 

Inkubators darbojas kā pastāvīga jauno ideju platforma, kuras ietvaros atbilstoši izsludinātajiem uzsaukumiem ir iespējams saņemt Roche Latvija atbalstu inovatīvā risinājuma idejas izstrādei. Ja ideja ir stadijā, kur nepieciešams turpināt tās izstrādes darbu, pētniecību un attīstīšanu, atbalsta saņēmējs var pretendēt saņemt praktisku un konsultatīvu Roche Latvija atbalstu, kas var izpausties kā biroja telpu nodrošināšana, aprīkojuma pieejamība, speciālistu konsultācijas un cits tamlīdzīgs atbalsts.

Atbilstoši Inovāciju inkubatora darbības principiem, maksimālais idejas detalizācijas izstrādes periods ir 3 mēneši no sadarbības līguma parakstīšanas brīža. Pēc 3 mēnešiem projektu vērtēšanas komisija izvērtē sasniegto un lemj par turpmāko sadarbību. Ja idejas izstrādes posmā tiek pierādīts, ka ideja ir pārvēršama produktā vai pakalpojumā un tās attīstības turpināšanai un/vai laišanai tirgū ir nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts, sadarbības līguma termiņš var tikt pagarināts, kā arī Roche Latvija var noslēgt līgumu par finansējuma nodrošināšanu idejas turpmākai īstenošanai.

Projektu konkursa uzsaukumi:

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovācijuunun

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovācijuunun

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovācijuunun

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties pa epastu:

Roche Latvija Innovation Incubator launches a call for applications in 2 project competitions:

 1. Examples of a possible project outcome: differentiation and classification of lung tissue structure by using atomic force microscopy and/or computer-aided lung tumor tissue classification and/or software or biomarker capable to predict and recommend treatment in patients with lung cancer by analyzing lung cancer morphology for cancer in advanced stages. Applicants shall prepare the application in accordance with the regulations, using the project application form.

  “Use of Atomic Force Microscope in Differentiation and Analysis of Oncological Material with the support of Artificial Intelligence”.

  Applicants shall draw up applications in accordance with theby completing the

 2. Examples of possible project outcomes: achieving significantly better / wider screening coverage through digital solutions, or using the screening method as a simultaneous voluntary transfer of data to a lake for cross-border scientific projects, or creating a dynamic patient consent form for data re-use for other patients.

  Applicants shall draw up applications in accordance with theby completing the

  Application documents shall be submitted in one of the following ways:

  - personally, on arrival to Riga, Miera street 25;

  - by sending the application documents by post to the address “Riga, Miera street 25, LV - 1001”, entitled “Application for Roche Innovation Incubator Competition”
  - as an electronic document, by sending it to the e-mail address

  Applications under the project competitions "Use of Atomic Force Microscope in Differentiation and Analysis of Oncological Material with the support of Artificial Intelligence" and "Innovative, digital solutions for the use of screening in oncology" shall be accepted by 28 April 2021 (postmark).

  In case of additional questions and uncertainties, please contact email:

Kopīga sadarbība progresam veselības aprūpē
Gadu gaitā Roche sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām ir panākusi progresu daudzās pacientiem nozīmīgās medicīnas jomās. Mēs turpinām sadarboties arī šodien, lai radītu inovatīvas zāles un diagnostikas aprīkojumu jomās, kurās nepieciešami būtiski pacientu veselības aprūpes uzlabojumi.

Kā uz inovācijām orientēta biotehnoloģiju kompānija Roche ir apņēmusies investēt jaunu medikamentu un diagnostikas aprīkojuma radīšanā, kas palīdzēs pacientiem nodzīvot garāku un veselīgāku mūžu. Lai panāktu progresu medicīnā, Roche sadarbojas ar veselības aprūpes organizācijām un ekspertiem, kuriem ir Roche zinātnieku papildinoša pieredze, zināšanas un redzējums.

Šāda veida sadarbība ir svarīga, jo:

 • Palīdz mums apgūt zināšanas par dažādu slimību ārstēšanu un trūkstošajiem posmiem tajā;

 • Papildina mūsu izvērtējumu par iespējamu jaunu ārstēšanas metodi, kas fokusēta uz noteiktu slimības elementu, un jaunu pētniecības programmu izveidošanu;

 • Ļauj mums redzēt, kurā slimības ārstēšanas posmā var tikt pielietotas mūsu zāles, un ļauj saprast, kādu informāciju nepieciešams identificēt ārstam pareizās terapijas izvēlei specifiskam pacientam;

 • Palīdz ārstiem nodrošināt prasmju un zināšanu pastāvīgu pilnveidošanu, atbalstot viņu izglītošanu un apmācības.

Mēs esam pārliecināti, ka mēs sasniedzam vairāk, ja strādājam kopā un esam lepni par gadu gaitā panākto progresu daudzās pacientiem nozīmīgās medicīnas jomās.

EFPIA Prakses kodekss ir Eiropas Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas  (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) pieņemtu noteikumu kopa, kas tās dalībkompānijām un dalībasociāciju dalībkompānijām nosaka nepieciešamību atklāt veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) sniegto atbalstu. Saskaņā ar šo kodeksu Roche kā EFPIA dalībkompānija izpaudīs to VAS vārdus un VAO nosaukumus, kam tā maksājusi vai sniegusi citu atbalstu.

Atklātības ziņojumā detalizēti norādīts kopējais katram VAS vai VAO, ar ko uzņēmums sadarbojies, sniegtais atbalsts. Ziņojumā sniegta arī informācija par VAS vai VAO veiktās aktivitātes vai sniegtās palīdzības veidu. Tur varētu, piemēram, būt ietverts grants VAO, maksa par konsultāciju runas sagatavošanā, maksa par ceļa vai reģistrācijas izdevumiem medicīniski izglītojoša kongresa apmeklēšanai. Vairāk informāciju par izmantoto metodoloģiju skatīt

Roche Latvija pirmais atklātībastika publiskots 2016. gada 30. jūnijā un satur informāciju par sniegto atbalstu 2015. gadā. Papildus informācija par EFPIA Prakses kodeksu un Latvijā spēkā esošo SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu, lūdzam skatīt šeit:

Lejupielādes

Roche akadēmijas nolikumsRoche akadēmijas projekta pieteikuma veidlapaProjektu izvērtēšanas un apstiprināšanas noteikumiRoche 2020. gada EFPIA Atklātības metodoloģija ENRoche 2022. gada EFPIA Pašsertifikācijas shēmaPaziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2021. gadāRoche 2020. gada EFPIA Pašsertifikācijas shēmaPaziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu 2020. gadāRoche EFPIA Atklātības kodeksa ziņojums 2019Roche 2019. gada Atklātības kodeksa pašsertifikācijas vēstuleRoche EFPIA Atklātības kodeksa ziņojums 2018Roche 2018. gada Atklātības kodeksa pašsertifikācijas vēstule

Informācijas devējs Roche Latvija SIA, Miera iela 25, Rīga, LV - 1001. Tālr. 67039831. M-LV-00000871, pēdējo reizi atjaunots 2023. gada decembrī

KontaktiVisā pasaulēlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubePar RocheFarmācijas risinājumiKarjeraPlašsaziņas līdzekļiStāstiPrivātuma politikaSīkdatņu politikaAutortiesībasPrivātuma paziņojums farmakovigilances, medicīniskās informācijas un produktu sūdzību jomāCookie