Atbalsts pacientu organizācijām 2018

 

Atbalsts biedrībai “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija”

Biedrība “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” izveidota 1995. gadā ar mērķi koordinēt un atbalstīt multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus, aprūpētājus un personas, kas vēlas palīdzēt multiplās sklerozes slimniekiem, lai veicinātu šo slimnieku integrāciju sabiedrībā. 2018. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 550 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 1,38 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izveidota 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt ģimenes, kurās ir bērni un pieaugušie ar cistiskās fibrozes slimību un invaliditāti, viņu tiesības un likumīgās intereses, kā arī atbalsta sniegšanai; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem. 2018. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 800 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 1,78 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība dibināta 1998. gadā ar mērķi aizstāvēt kaulu, locītavu un saistaudu sistēmas - reimatisko - slimību slimnieku intereses. Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt reimatisko slimību slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, aizstāvēt viņu tiesības un izglītot sabiedrību reimatisko saslimšanu profilakses jautājumos un pacientu līdzatbildības paaugstināšanas iespējās. 2018. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 4,80 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijai

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1994. gadā. Asociācijas darbības galvenie mērķi ir organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielināt sabiedrības informētību par dažādām nieru slimībām un veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei. 2018. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu asociācijai 300 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 6,29% no asociācijas gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" dibināta 2004. gadā. Tā apvieno cilvēkus, kuri slimo vai pārslimojuši ļaundabīgos audzējus. „Dzīvības koks” īsteno gan informatīvas aktivitātes, gan piedalās lēmumu pieņemšanas procesos ar mērķi panākt Latvijas pacientiem Eiropas līmeņa cienīgu veselības aprūpi. 2018. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 400 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 0,18 % no biedrības gada apgrozījuma.