Atbalsts pacientu organizācijām 2019

 

Atbalsts Rozā vilciena labdarības fondam

Labdarības fonda "Rozā vilciens" galvenais mērķis ir palīdzēt nodrošināt mūsdienīgu atbalstu sievietēm Latvijā ar krūts vēža diagnozi: individuālas konsultācijas pie psihologa vai psihoterapeita un nodarbības pie fizioterapeita. Fonda mērķos ietilpst arī pieredzes apmaiņas veicināšana slimnīcu personālam un speciālistiem, kas strādā ar krūts vēža pacientēm, kā arī informatīvu materiālu izdošana sievietēm, kuras skāris krūts vēzis. Kopš fonda dibināšanas 2014. gada decembrī, fonds ir sniedzis nozīmīgu atbalstu vairāk nekā 600 sievietēm, kas slimojušas ar krūts vēzi. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu fondam 2000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 5,37 % no fonda gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Reto slimību aliansei

Latvijas Reto slimību alianse (Alianse) ir vienīgā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno reto slimību pacientu biedrības un kopumā pārstāv ap 140 000 cilvēku ar retām slimībām un viņu tuvinieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Alianses misija ir radīt pilnvērtīgus dzīves apstākļus cilvēkiem ar retām un hroniskām slimībām Latvijā. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu Aliansei 1000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 18,53 % no Alianses gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izveidota 2012. gadā ar mērķi aizstāvēt ģimenes, kurās ir bērni un pieaugušie ar cistiskās fibrozes slimību un invaliditāti, viņu tiesības un likumīgās intereses, kā arī atbalsta sniegšanai; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1210 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 2,28 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Biedrībai „Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO”

SUSTENTO izveidota 2002. gadā un šobrīd apvieno 48 dažādas nevalstiskas organizācijas. SUSTENTO galvenie mērķi ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, atbalstīt organizācijas, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai, un sadarbībā ar masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu organizācijai 1000 EUR apjomā ziedojumu veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 0,32 % no organizācijas gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība dibināta 1998. gadā ar mērķi aizstāvēt kaulu, locītavu un saistaudu sistēmas - reimatisko - slimību slimnieku intereses. Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt reimatisko slimību slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, aizstāvēt viņu tiesības un izglītot sabiedrību reimatisko saslimšanu profilakses jautājumos un pacientu līdzatbildības paaugstināšanas iespējās. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 2000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 8,64 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Hemofīlijas biedrībai

Latvijas Hemofīlijas biedrība ir izveidota 2005. gadā ar mērķi aktīvi darboties, lai apvienotu, izglītotu un aizstāvētu cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā un skaidrotu sabiedrībai jautājumus par asins recēšanas traucējumiem. 2019. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1000 EUR apjomā ziedojumu veidā. Uzņēmuma sniegtais atbalsts veido 10,45 % no organizācijas gada apgrozījuma.