Atbalsts pacientu organizācijām 2015

Atbalsts Latvijas Reto slimību aliansei

Latvijas Reto slimību alianse (LRSA) ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas dibināta 2014. gada 3. oktobrī un apvieno organizācijas, kas pārstāv cilvēkus ar retām slimībām. LRSA biedri ir Latvijas Hemofilijas biedrība, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Pulmonālās hipertensijas biedrība, reto slimību biedrība CALADRIUS, Motus Vita. LRSA ir Eiropas Reto slimību asociācijas “EURORDIS” dalīborganizācija. LRSA mērķi ir: iesaistīt pacientu organizācijas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sekmēt veselības un labklājības politikas uzlabošanu reto slimību jomā, pārstāvēt Latvijas reto slimību NVO intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 2015. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu LRSA 400 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 4,17 % no LRSA apgrozījuma.

 

Atbalsts Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" dibināta 2004. gadā. Tā apvieno cilvēkus, kuri slimo vai pārslimojuši ļaundabīgos audzējus. „Dzīvības koks” īsteno gan informatīvas aktivitātes, gan piedalās lēmumu pieņemšanas procesos ar mērķi panākt Latvijas pacientiem Eiropas līmeņa cienīgu veselības aprūpi. 2015. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1250 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 0,44 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas sieviešu –volontieru biedrībai VITA

Latvijas sieviešu – volontieru biedrība VITA darbojas kopš 1993. gada, apvienojot un psiholoģiski palīdzot visām sievietēm, kurām krūts vēža operācijas rezultātā ir izdarīta krūts amputācija. Biedrība ar savām aktivitātēm cenšas palīdzēt sievietēm atgūt ticību sev un pārliecību, ka ir joprojām nepieciešamas savām ģimenēm, tuviniekiem, darbā un kopumā mūsu sabiedrībai. 2015.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 200 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 10,5 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijai

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1994. gadā. Asociācijas darbības galvenie mērķi ir organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielināt sabiedrības informētību par dažādām nieru slimībām un veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei. 2015.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu asociācijai 500 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 21,7 % no asociācijas gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība dibināta 1998.gadā ar mērķi aizstāvēt kaulu, locītavu un saistaudu sistēmas - reimatisko - slimību slimnieku intereses. Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt reimatisko slimību slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, aizstāvēt viņu tiesības un izglītot sabiedrību reimatisko saslimšanu profilakses jautājumos un pacientu līdzatbildības paaugstināšanas iespējās. 2015.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 700 EUR apjomā ziedojuma veidā un 2100 EUR netiešā atbalsta veidā, kopējais atbalsts biedrībai – 2800 EUR. Firmas sniegtais atbalsts veido 28 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība izveidota 2012.gadā ar mērķi aizstāvēt ģimenes, kurās ir bērni un pieaugušie ar cistiskās fibrozes slimību un invaliditāti, viņu tiesības un likumīgās intereses, kā arī atbalsta sniegšanai; sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām, valsts iestādēm, medicīniskām organizācijām un iestādēm, masu informācijas līdzekļiem. 2015.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 400 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 1,36 % no biedrības gada apgrozījuma.

 

Atbalsts Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO

SUSTENTO izveidota 2002.gadā un šobrīd apvieno 40 dažādas nevalstiskas organizācijas. SUSTENTO galvenie mērķi ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, atbalstīt organizācijas, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai, un sadarbībā ar masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. 2015. gadā Roche Latvija sniedza atbalstu organizācijai 1000 EUR apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido 0,96 % no organizācijas gada apgrozījuma.