Atbalsts pacientu organizācijām 2014

Atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijai

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1994.gadā un šobrīd apvieno 153 biedrus. Asociācijas darbības galvenie mērķi ir organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielināt sabiedrības informētību par dažādām nieru slimībām un veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei. 2014.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu asociācijai 600 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 25% no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO

SUSTENTO izveidota 2002.gadā un šobrīd apvieno 40 dažādas nevalstiskas organizācijas. SUSTENTO galvenie mērķi ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību ievērošanu nacionālās un vietējās varas lēmumu pieņemšanas procesos, atbalstīt organizācijas, kuru mērķi ir vērsti cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām integrācijas procesa veicināšanai un tiesību aizsardzībai, un sadarbībā ar masu informācijas līdzekļiem sabiedrībā veidot pozitīvu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām. 2014.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu organizācijai 400 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 1% no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts biedrībai „Apvienība HIV.LV”

Biedrība „Apvienība HIV.LV” izveidota 2006.gadā un šobrīd tā apvieno astoņas nevalstiskas organizācijas, 21 privātpersonu, 23 biedru neformālo iniciatīvas grupu un 24 atbalstītājus. Biedrības galvenie mērķi ir aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, uzlabot viņu dzīves kvalitāti un veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS. 2014.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 800 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 4 % no „Apvienība HIV.LV” gada apgrozījuma.

Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība dibināta 1998.gadā ar mērķi aizstāvēt kaulu, locītavu un saistaudu sistēmas - reimatisko - slimību slimnieku intereses. Biedrības galvenie mērķi ir palīdzēt reimatisko slimību slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti, aizstāvēt viņu tiesības un izglītot sabiedrību reimatisko saslimšanu profilakses jautājumos un pacientu līdzatbildības paaugstināšanas iespējās. 2014.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1000 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 11 % no biedrības gada apgrozījuma.

Atbalsts Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai „Dzīvības koks”

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" dibināta 2004.gadā. Tā apvieno cilvēkus, kuri slimo vai pārslimojuši ļaundabīgos audzējus. „Dzīvības koks” īsteno gan informatīvas aktivitātes, gan piedalās lēmumu pieņemšanas procesos ar mērķi panākt Latvijas pacientiem Eiropas līmeņa cienīgu veselības aprūpi. 2014.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 1000 euro apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 0.73% no biedrības gada apgrozījuma.