Atbalsts pacientu organizācijām 2013

Atbalsts Latvijas cistiskās fibrozes biedrībai.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības mērķi ir sniegt atbalstu un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp bērniem un pieaugušajiem, kuriem konstatēta cistiskā fibroze, sadarboties ar valsts iestādēm, lai pacienti, kuri slimo ar cistisko fibrozi, saņemtu ārstēšanu un aprūpi, kas atbilst Eiropas savienībā pieņemtajām vadlīnijām, kā arī sadarboties ar labdarības organizācijām, lai uzlabotu  pacientu ikdienu. 2013.gadā Roche Latvija sniedza atbalstu biedrībai 80 latu apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 15% no biedrības gada apgrozījuma.

 Atbalsts Latvijas Nieru slimnieku asociācijai.

Latvijas Nieru slimnieku asociācija izveidota 1994.gadā un šobrīd apvieno 153 biedrus. Asociācijas darbības galvenie mērķi ir organizēt palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielināt sabiedrības informētību par dažādām nieru slimībām un veicināt pasākumus nieru slimību profilaksei. 2013.gadā Roche Latvijas sniedza atbalstu biedrībai 970 latu apjomā ziedojuma veidā. Firmas sniegtais atbalsts veido aptuveni 15% no biedrības gada apgrozījuma.