V. Gerbera ēra (1978-1995)

Reforma, spēku koncentrēšana un atklātība1978. gada jūnijā Ādolfs V. Janns no valdes priekšsēdētāja amata aizgāja un viņa vietā stājās advokāts Fricis Gerbers (dzimis Emmas ielejā Bernes kantonā). Līdz 1995. gadam Gerbers turpinās strādāt arī par priekšsēdētāju Cīrihes apdrošināšanas sabiedrībā, kur šai amatā viņš bija sekmīgi darbojies jau vairākus gadus pirms iestāšanās Roche. Ātri iepazinies ar situaciju firmā, Gerbers par galveno prioritāti, kas palīdzētu firmai atgūties, izvirzīja rentabilitāti. Rentabilitāte ir svarīga jebkuram uzņēmumam, bet Roche šis jēdziens, tai nododoties plaša mēroga darbības dažādošanai, ko savukārt bija izraisījis trankvilizatoru bums, no redzesloka bija pakāpeniski izzudis. Bija steidzami vajadzīgi arī neskaitāmi citi pasākumi. Tas bija laiks, kad Roche vajadzēja sākt pievērst uzmanību savām stiprām pusēm, skaidri noteikt prioritātes, labāk koordinēt savu darbību un uzlabot savu veikumu darba drošības, vides aizsardzības un vienotu sakaru laukā; un bija arī laiks noteikt stingru budžeta disciplīnu. Šīs reformas, ko paredzēja rūpīgi izplānota pārtapšanas programma, tika īstenotas daudzu gadu gaitā.

Gerbera reakcija uz neapdomīgo darbības dažādošanu iepriekšējos gados bija prasība saliedēt organizatoriskās struktūras un it īpaši — koncentrēt spēkus pamatdarbības laukā. Virzība uz atsevišķu uzņēmējdarbības struktūrvienību radīšanu, kas bija aizsākta 1976. gadā, turpinājās. Sākot ar 1990. gadu, šīs struktūrvienības tiks paplašinātas, līdz tās kļūs par lielām autonomām nozarēm. Pārskatu un ziņojumu sniegšana tika standartizēta visas grupas mērogā, un plaša reorganizācija, racionalizācija un modernizācija aptvēra visas nozares.

Kaut arī vitamīnu un diagnostikas līdzekļu nozares, pārņemot galvenokārt relatīvi mazas firmas, paplašinājās, 1982.—1990. gadā tika slēgts Roche Jūras farmakoloģijas institūts Austrālijā un pārdots Panteen kosmētikas uzņēmums, Rocom medicīnas izdevniecība, bioelektronisko instrumentu nodaļa un Maag augu aizsardzības grupa. 1991. gadā tika apvienoti smaržvielas un garšas piedevas ražojošie uzņēmumi Givaudan un Roure. Pēc Maag pārdošanas 1990. gadā Roche palika ēetras nozares: farmaceitisko preparātu (veido vairāk nekā 50% grupas ienākumu), vitamīnu un ķimikāliju, diagnostikas līdzekļu, kā arī smaržvielu un garšas piedevu ražošana.

Konsolidācijas ietekme bija jūtama arī farmaceitiskā ražošanā — grupas senākā un joprojām svarīgākā nozarē. Plašā zinātniskā darbība 70. gados bija nodrošinājusi 2—5 jaunus preparātus gadā, no kuriem daudzi bija tikai vidēji komerciāli veiksmīgi. No pozitīvā jāmin šai laikā radītās jaunās paaudzes preparātu iestrādes, kuriem nākotnē jānomaina benzodiazepīni, kuru noiets tirgū strauji kritās. 80. gados ražošanā tika ieviesti tikai 1—2 jauni preparāti gadā, bet lielākā daļa no tiem bija veiksmīgi. Un daži bija īsti medicīniski jaunatklājumi. To vidū īpaši jāmin preparāts psoriāzes ārstēšanai Tigason (1981), līdzeklis pret pinnēm Roaccutane (1982), efektīvā antibiotika smagu bakteriālu infekciju ārstēšanai Rochephin (1982), preparāts dažu vēža formu un B hepatīta ārstēšanai Roferon-A (1986) un pirmais benzodiazepīnu antagonists Anexate (1987), kas domāts lietošanai anestezioloģijā. Ievērojams pacēlums farmaceitisko preparātu pārdošanā 1985. gadā un labie rezultāti, sākot no 1986. gada, nenozīmēja tikai jauno preparātu veiksmi vien. Aktivizējot savu darbību ģenētiskā inženierijā un bezrecepšu zāļu ražošanā 80. gados un 90. gadu sākumā, Rochenostabilizējās vēl divās perspektīvās nozarēs.

Jau kopš stāšanās priekšsēdētāja amatā Gerbers uzsvēra, ka firma veltī daudz pūļu, lai izvērstu savas darba drošības un vides aizsardzības programmas. 80. gados bija jāizdara secinājumi pēc Seveso avārijas, un bija jādara viss iespējamais, lai novērstu līdzīgus nelaimes gadījumus nākotnē. Līdz ar to visā firmā tika ieviesta stingrāka kontrole pār darba un vides drošību. Ieviešot pakāpeniskus uzlabojumus notekūdeņu attīrīšanā, gaisa piesārņojuma kontrolē, enerģijas taupīšanā, atkritumu samazināšanā un pārstrādē, Roche centās kļūt par uzņēmumu, kas izturas ar sapratni pret apkārtējās vides tīrību. Arī attiecībās ar sabiedrību bija vērojama vēlme mācīties no pagātnes kļūdām. Firmas bēdīgi slaveno klusēšanu pakāpeniski nomainīja jauna, atklātības politika, kas liecināja, ka Rocheuzņemas atbildību pret sabiedrību un gatava tai ziņot par saviem plāniem un darbību ātri, regulāri un izsmeļoši.

1990. gadā, iegūstot kontrolpaketi firmā Genetech, kas ir līdere ģenētiskā inženierijā, un 1994. gadā pārņemot korporāciju Syntex, kam ir spēcīga zinātniskā bāze, Roche nostiprināja savas pozīcijas pret valdības spiedienu cenu politikā un farmaceitiskā tirgus ierobežošanā visā pasaulē. Balstoties uz savu lielo saistību ar pētniecības darbu, Roche ir apņēmības pilna turpināt strādāt, gūstot vērtīgus un ekonomiski izdevīgus sasniegumus medikamentozā terapijā, kas nākotnē aizstās dārgu ārstēšanos un samazinās uzturēšanās laiku slimnīcā.

 

1978

Uz Fricu Gerberu krīt izvēle kļūt par cilvēku, kam jāizved Roche no pastāvošām grūtībām uzņēmējdarbībā un sarežģītām attiecībām ar sabiedrisko domu. 49 gadus vecam Bernes advokātam aiz muguras jau ir iespaidīgi sasniegumi karjerā. Pēc nokalpotā laika tirdzniecības sekcijā Ekonomisko lietu federālā departamentā un vēlāk arī kādā trestā, viņš 1958. gadā sāka strādāt Cīrihes apdrošināšanas sabiedrībā. Izcilās atsauksmes par darbu viņam 1968. gadā nodrošināja rīkotājdirektora posteni, 1974. gadā viņš kļuva par priekšsēdētāju. Gerbera veiksmīgā un prasmīgā krīzes novēršana Cīrihes firmā pārliecināja Roche valdi, ka viņš ir tieši tas cilvēks, kas piemērots valdes priekšsēdētāja amatam. Priekšsēdētāja amatu — no Ādolfa v. Janna viņa pēctecis oficiāli pārņem 20. jūnijā gadskārtējā akcionāru kopsapulcē.

Sidnijs Peska Roche Molekulārās bioloģijas institūtā iegūst tīru organisma imūnsistēmas komponentu — alfa interferonu. Roche Natli un biotehnoloģijas firma Genentech, kuras mītne atrodas Sanfrancisko, sāk darbu gar kopīgu projektu ģenētiskās inženierijas laukā.

Par vadītāju uz Biocentru, kas ir jauns mācību un pētniecības institūts Bāzeles Universitātē, no Rochepētniecības darba vadītāja amata aiziet Alfrēds Pleēers. Viņa vietu pārņem Alberts Hīrlimanis. Viņš nosprauž specializācijas virzienus un mudina uz jaunu metožu izmantošanu zāļu radīšanā.

Jaunu sintētisku antibiotiku meklējumos ķīmiķis Rolands Reiners atklāj kādu cefalosporīnu, kura izcilās īpašības drīz gūst plašu atzinību. Pāris mēnešu laikā tiek izveidota viegli izmantojama sintēzes metode, kas dos iespēju sākt klīniskos izmēģinājumus jau 1980. gadā. Tikai divus gadus vēlāk ražošanā tiks ieviestas zāles ar nosaukumu Rocephin.

Ražošanā tiek ieviests līdzeklis pret ?agasa slimību (tropiska slimība), preparāts Radanil, kā arī preparāts Rocaltrol, kas domāts osteodistrofijas ārstēšanai, īpaši nieru mazspējas un hemodialīzes pacientiem.

 

1979

29. jūnijā notiek sprādziens Givaudan France Lionā. Viens darbinieks tiek nogalināts un 12 — nopietni ievainoti. Frics Gerbers izlido uz nelaimes vietu, lai personiski izvērtētu situāciju. Roche nodrošina bagātīgu kompensāciju un raugās, lai tiktu uzlabota rūpnīcas darba drošība.

Starptautiskā pētniecības koordinēšanas padomdevēju grupa, ko vada vienotās zinātniskās izpētes vadītājs Hīrlimanis, uzņemas koordinēt grupas zinātnisko darbību pasaulē. Tāpat kā tās priekštece Roche pētniecības vadības grupā (kas nodibinājās 1957. gadā), jaunā institūcijā darbojas ēetri direktori no zinātnes centriem Bāzelē, Velvinā (Lielbritānijā), Natli (ASV) un Kamakurā (Japānā), kā arī centrālo pētniecības vienību un vitamīnu izpētes vadītāji; diagnostiskās un agroķīmiskās izpētes nodaļu vadītāji, tāpat kā agrāk, veic tikai palīgfunkcijas.

Ražošanā tiek ieviests karotenoīdu kantaksantīna un bēta karotīna savienojums — Phenora, kas domāts fotodermatozes ārstēšanai (ādas reakcija, ko izraisa gaismas iedarbība).

Diagnostikas nodaļa ievieš ražošanā Cobas Bio — pirmo analīzes instrumentu, kas domāts darbam klīniskās laboratorijās un ko pilnībā izgatavo Roche uzņēmumā.

 

1980

Sadarbībā starp Roche un Genentech zinātniekiem izdodas saaudzēt gabaliņu cilvēka DNS, kas ir atbildīga par alfa interferona sintezēšanos, par baktēriju ģenētisko materiālu, kas dod tām iespēju veidot interferonu.

 

Roche Natli tiek izstrādāts optimāls fermentizācijas process, kas 1981. gadā tiks ieviests arī Rochezinātnisko centros Japānā un Bāzelē. Monoklonālās antivielas, ko atklāja Teofila Štēclina lietišķās imunoloģijas grupa, tiek izmantotas, lai iegūtu un attīrītu alfa interferonu.

Nilsa K. Jernes vietā Bāzeles Imunoloģijas institūta vadītāja amatā stājas Erics Melhers.

Ražošanās tiek ieviests sulfamīdu savienojums bakteriālo infekciju ārstēšanai Tibirox, kā arī fungicīds Corbel, kas iegūts Maag agroķīmiskās pētniecības centrā.

Pretiekaisuma preparāts Imadyl, kas iegūts, sadarbojoties Natli ar Bāzeli, ir pirmās Roche zāles, kas domātas lietošanai reimatoloģijā. Citi jaunie preparāti: Benical — klepus sīrups, Pretuval — zāles pret saaukstēšanos un gripu.

 

1982

Tikai četrus gadus pēc atklāšanas Šveicē sākas Rocephin — cefalosporīnu grupas antibiotikas ražosana. Lai tik ātri radītu preparātu, bija vajadzīgs milzīgs saskaņots darbs. Lai panāktu labu efektu, pilnīgi pietiek ar vienu šo labi panesamo un sevišķi ilgstošo darbīgo zāļu injekciju dienā. Tas ne tikai uzlabo ārstēšanu, bet arī lielā mērā samazina ārstēšanas izmaksas. Līdz 1987. gadam Rocephin kļūs par visvairāk pirkto Roche preparātu.

Citi jauni preparāti: Tigason — retinoīds psoriāzes, keratinizācijas traucējumu un citu ādas slimību ārstēšanai, Roaccutane — zāles pret smagām piņņu formām un Dormicum — īslaicīgas darbības benzodiazepīns anestēzijas ievadīšanai, kurš ir piemērots arī bezmiega ārstēšanai.

Ceļu uz Roche Bāzelē rod jauna biroja tehnikas. Līdz februārim tur jau ir 260 datoru termināļu, 88 datori, 45 procesorsistēmas (27 ar datoru ekrāniem), un vairāk nekā 200 darbinieku, kas ar tiem strādā. Tiek uzstādīti arī divi faksaparāti.

 

Roche atbrīvojas no sava kosmētikas uzņēmuma: Panteen tiek pārdots ASV firmai Richardson-Vicks Inc..

 

Roche nodibina attiecības ar Austrumu bloku un Ķīnas Tautas Republiku un atver sadarbības birojus.

Administratīvo izdevumu analīze liecina, ka iespējams ietaupīt, tāpēc pamostas firmas vecais taupības gars.

 

1983

Septiņus gadus pēc nelaimes gadījuma Ikmesas rūpnīcā Seveso Roche atkal skar tā sekas. Atklājums, ka 41 konteiners ar dioksīna saindētiem atkritumiem no eksplodējošās reaktora tvertnes noglabāts kaut kur nezināmā vietā Eiropā un pat Roche nezina to atrašanās vietu, izraisa sabiedrības sašutumu. Sākas drudžaina konteineru meklēšana. Beidzot 19. maijā tos atrod kādā pamestā lopkautuvē Francijas ziemeļos. Divas nedēļas vēlāk tie tiek aiztransportēti uz Bāzeli. 1985. gadā konteineri un to toksiskais saturs valdības uzraudzībā tiks iznīcināts Ciba Geigy augsttemperatūras krāsnī.

1. septembrī Bāzelē tiek oficiāli iesvētīts notekūdeņu attīrīšanas uzņēmums, kas ir Roche un Ciba-Geigy kopīpašums un darbojas kopš 1982. gada 19. jūnija.

Sāk darbu jauna C vitamīna ražotne Dalri (Skotijā).

Tiek apvienoti četri fondi, ko Roche dibinājusi attiecīgi 1924., 1936., 1947. un 1971. gadā, lai atbalstītu biomedicīnisko izpēti Šveicē un Bāzelē, izveidots Roche Pētniecības fonds. Tas dod iespēju izmantot fonda līdzekļus daudz elastīgāk un efektīvāk.

Abižanā (Kotdivuārā) tiek nodibināts Roche Āfrikas petniecības fonds, kas paredzēts klīniskiem pētījumiem un pabalsta nodrošināšanai zinātniskiem projektiem un mācību programmām. Tiek sākti pētījumi tropiskā medicīnā, lai radītu vakcīnu pret malāriju.

Ražošanā tiek ieviests uz monoklonālām antivielām balstīts enzimātisks imūntests, kas domāts dažu vēža veidu ārstēsanas monitorēšanai.

 

1984

 

Roche Bāzelē atklāj eksperimentālu biotehnoloģijas uzņēmumu, kurā apvienotas molekulārās bioloģijas, mikrobioloģijas un fermentizācijas ražotnes.

Nilsam Kajam Jernem, Bāzeles Imunoloģijas institūta pirmam direktoram, tiek piešķirta Nobela prēmija medicīnā. Šo apbalvojumu kopā ar viņu dala monoklonālo antivielu atklājēji Sezars Milšteins un Žoržs Kēlers.

Pensijā aiziet Natli pētniecības darba vadītājs Džeks Bērnss, un viņa vietā nāk Rolands Kunemens. Velvinā Sedrika H. Hasala vietā, kurš jau sasniedzis pensijas vecumu, zinātniskā vadītāja amatā stājas Pīters Felners.

 

Roche saņem balvu Prix Galien par pretpsoriāzes līdzekli Tigason.

Ražošanā tiek ieviests antimikotiskais līdzeklis Oceral un multivitamīnu preparāts Elevit Pronatal.

 

1985

Referendumā, kas notiek 1. decembrī, ar 70,5% balsu vairākumu tiek noraidīts priekšlikums Šveicē aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Pirms referenduma Roche informē sabiedrību par savu politiku un praktisko darbību un izskaidro nepieciešamību pēc šādiem izmēģinājumiem, kas dod iespēju pētīt zāļu darbību un blaknes. Firma arī izsaka gatavību samazināt šo eksperimentu skaitu līdz minimumam un savu atbalstu alternatīvu izmēģinājumu metožu izstrādei.

Sakarā ar enerģiskiem centieniem ieviest jaunas metodes, izmēģinājumiem nepieciešamo dzīvnieku skaits nākamo desmit gadu laikā krasi samazināšoties. Firmā Bāzelē to skaits samazināšoties no 568 076 1985. gadā līdz 164 880 1994. gadā, pelēm un žurkām veidojot 95% dzīvnieku kopskaita.

 

Roche Natli no ASV Veselības Departamenta par vairāku medicīnas preparātu izveidošanu retu slimību ārstēšanai saņem Sabiedrības veselības pakalpojumu balvu.

Ražošanā tiek ieviesti pretmalārijas līdzekļi Lariam un Fansimet.

 

1986

Pavasarī notiek Gerbera ēras pirmā Roche menedžeru sanāksme. Firmas vēsturē tiks atvērta jauna lappuse. Savā runā izpildvadītājiem par tematu "Stāties pretī 90. gadu izaicinājumam" Gerbers ieskicē jaunos uzdevumus un gaidāmās organizatoriskās pārmaiņas. Ir jāturpina grupas decentralizācija, ejot tālāk par iepriekšējo gadu struktūrālām pārmaiņām. Ir jānostiprina atsevišķās struktūrvienības, lai tās kļūtu vēl autonomākas; nākotnē to atbildībai jāsniedzas tālāk par pētniecības darbu un tirgvedību, un tām jāiesaistās patstāvīgā ražošanā un visu personāla jautājumu kārtošanā.

1. novembrī izceļas postīgs ugunsgrēks Sandoz rūpnīcā Šveicerhallē, netālu no Bāzeles. Tas liek reģiona ķīmiskām firmām pārskatīt savas darba drošības un vides aizsardzības programmas. Turpmākos gados Roche nemitīgi ieviesīs uzlabojumus. Viens no galveniem pasākumiem būs liela tilpuma ugunsdzēsības rezervuāru ierīkošana visās ražošanas vietās.

Tiek nodibināta Redzes un dzīvības operatīvā grupa, kas aktīvi iesaistās cīņā pret nepilnīga uztura izraisīto aklumu, kas rodas A vitamīna nepietiekamības dēļ un kas lielākoties sastopams jaunattīstības valstīs.

Paulam Zaheram aprit 80 gadu. Viņš joprojām interesējas par visu svarīgāko, kas notiek firmā.

Pensijā aiziet vienotās zinātniskās izpētes vadītājs Alberts Hīrlimanis, un viņa vietā nāk Jirgens Drūss, zinātnieks, kas labi pārzina darbu klīnikā un kopš 1985. gada bijis atbildīgs par farmaceitisko izpēti.

Drūsa vadībā zinātniskā darbība tiek koncentrēta galvenās terapeitiskās nozarēs: sirds un asinsvadu slimības, centrālā nervu sistēma, infekcijas slimības, dermatoloģija, reimatoloģija, gastroenteroloģija, metabolisms, onkoloģija un AIDS; pētniecība tropiskā medicīnā aprobežojas ar malāriju. Darbs imunoloģijā un ģenētiskā inženierijā, ko Roche sāka 70. gadu vidū, vēršas plašumā un gūst atbalstu no sadarbības.

Par pētniecības darba vadītāju Velvinā kļūst fiziologs Deivids Klafs.

Vitamīnu un ķimikāliju nodaļa nodibina Starptautisko balvu lopbarības izpētē, kura piešķirama par izciliem sasniegumiem šai svarīgā nozarē.

Ražošanā tiek ieviests Roche pirmais ar ģenētiskās inženierijas metodēm izstrādātais preparāts Roferon-A (alfa 2a interferons), kas domāts leikozes ārstēšanai; turpmākos gados tā terapeitiskās iespējas arvien paplašināsies.

Diagnostikas nodaļa ievieš sijājošās diagnostikas testu, kas domāts cilvēka imūndeficīta vīrusa noteikšanai.

 

1987

Nobela prēmiju medicīnā par antivielu veidošanās kontroles ģenētiskā mehānisma noskaidrošanu saņem Susumu Tonegava, kas Bāzeles Imunoloģijas institūtā strādāja no 1971. līdz 1984. gadam.

Pavasarī Roche Bāzelē nolemj, lai par sieviešu vienlīdzību runā darbi, nevis vārdi. Būdama ievērojamu uzņēmēju un politiķu dibinātās iniciatīvas grupas Taten statt Worte ("Vārdus darbībā") biedre, firma izvirza prasību spert īpašus soļus, lai uzlabotu sieviešu statusu darbavietās. Drīz pēc tam tiek izveidota cita darba grupa"Sieviešu stāvoklis Roche", kas tagad saucas "Vienlīdzības iespējas sievietēm Roche".

Tiek nodibināta Roche Zinātnes un attīstības balva. Nākotnē to ik gadu piešķirs par īpašiem nopelniem jaunās produkcijas radīšanā, esošās produkcijas atbalstīšanā, cita veida zinātniskās darbības veikšanā vai Roche starptautiskās reputācijas vairošanā. Pirmie, kas saņem prēmiju, ir Villijs Hāfelijs par benzodiazepīnu darbības mehānisma atklāšanu, Mārtins Šats par darbu gar šķidriem kristāliem un Klauss Millers par darbu datormodelēšanā.

Ražošanā tiek ieviests benzodiazepīnu antagonists Anexate, kas domāts anestēzijas kontrolei un pretiekaisuma preparāts Tilcotil. Preparāts Furtulon — zāles, ko Nippon Roche pētniecības centrs izstrādājis atsevišķu vēža veidu ārstēšanai, nonāk Japānas tirgū.

 

1988

Savā pirmā mēģinājumā paplašināt uzņēmējdarbību ar bezrecepšu zālēm Roche cieš neveiksmi. ASV firmas Sterling Drug Inc. izsolē Eeastman Kodak Roche piedāvātos 4,2 miljardus dolāru pārsola par apmēram 1 miljardu un Roche no pirkuma atsakās.

Jūlijā tiek sākta jaunā pētniecības centra celtniecība, kurš paredzēts lopbarības izpētei Nefas ciema Elzasas komūnā, netālu no Bāzeles. Kopš 1972. gada vietējā Roche filiāle nodarbojas ar vitamīnu un karotenoīdu (krāsvielas, kas līdzīgas dabiskām un ko izmanto uzturlīdzekļos un lopbarībā), kā arī par Rovimix tipa premiksu ražošanu, kurus pārdod lopbarības ražotājiem. Pēdējo gadu laikā šī nozare kļuvusi par vislielāko vitamīnu produkcijas noņēmēju.

 

Givaudan paplašina garšas piedevu ražošanu, pārņemot Vācijas firmu Riedel-arom.

Benzodiazepīnu antagonists Anexate, ko lieto anestēzijā, saņem balvu Prix Galien. Roche unKalifornijas firma Amgen paraksta līgumu, kurā apņemas kopīgi izstrādāt preparātu Neupogen — zāles, kas domātas imūnreakcijas stimulēšanai pretvēža ķīmijterapijas laikā. Preparāta ražošana sāksies 1991. gadā. Roche noslēdz līgumu par kopīgiem onkogēnu un vēža pētījumiem arī ar firmu Cetus Corporation.

Ražošanā tiek ieviests retinoīdu preparāts Neotigason, kas domāts psoriāzes ārstēšanai. Izraisāmo blakņu ziņā tas ir labāks par savu priekšteci Tigason.

 

1989

Grupas struktūra, kas tika radīta 1986. gadā, tiek paplašināta un nostiprināta, gatavojot augsni atdalīšanās procesam 1990. gadā. Tā kā firmas uzņēmējdarbības struktūrvienības tiek pārveidotas patstāvīgās nodaļās, tās arvien vairāk sāk līdzināties neatkarīgām firmām, kas pašas atbild par savu darbību.

 

Neu Zucher Zeitung nosauc Roche jauno organizāciju un tās moderno kapitāla struktūru par "šķiršanos no pagātnes". Pārmaiņas ietver holdingsabiedrības veidošanos un nominālā akciju kapitāla pieaugumu līdz 80 miljoniem Šveices franku salīdzinājumā ar iepriekšējiem 50 000 franku. Uzrādītāja akciju skaits palielinājies no 16 000 līdz 800 000, un pašlaik firmā ir 3 330 134 parasto akciju bez balstiesībām un vērtības nomināla. Tas atvieglo tirgošanos ar Roche akcijām, un tagad tās var pirkt un pārdot biržā. Jaunā struktūra dod Roche arī iespēju iekļūt starptautiskā kapitāla tirgū.

Pēc diviem gadiem Roche Holding Ltd. akciju kapitāls dubultosies līdz 1 600 000 uzrādītāja akcijām un parasto akciju skaits pieaugs līdz 7 025 627.

8. augustā 93 gadu vecumā nomirst Maja Zahere-Štēlina. Vienmēr dzīvi interesēdamās par mākslu, viņa vienlaikus uzmanīgi sekoja arī notikumiem firmā.

Strasbūrā tiek atvērts Roche Starptautiskais klīniskās pētniecības centrs. Tas atbild par klīniskiem pētījumiem un gatavo starptautisko noteikumu reģistru vairākās ārstniecības nozarēs.

 

Roche Kaizeraugstā sāk darboties jauna augstspiediena hidratācijas laboratorija.

 

1990

Plašu sabiedrības uzmanību saista ziņa, ka Roche februārī pērk lielāko daļu Kalifornijas lielākās biotehnoloģijas firmas Genentech Inc. akciju. 1989. gada Roche pārskatā Frics Gerbers par šo pirkumu saka: "Šī svarīgā ilgtermiņa investīcija pasvītro to stratēģisko nozīmīgumu, kāds mūsu acīs ir biotehnoloģijai, kas nepieciešama uz zinātni balstītai farmācijas rūpniecībai. Pat apsverot visu iespējamo risku, šis līgums ir daudzsološs ieguldījums mūsu nākotnē, un tas nostiprinās līdera stāvokli biotehnoloģijā, kādu mēs jau esam sasnieguši paši saviem spēkiem."

 

Givaudan nostiprina savas pozīcijas smaržu un aromātisko vielu ražošanā, nopērkot ASV firmu Fritzsche, Dodge & Olcott.

 

Roche zinātnieki Natli raksturo imūnaizsardzību regulējošo citokīnu interleikīnu 12 un iegūst tā klonu. Kad ģenētikas institūta zinātnieki gandrīz vienlaikus izdara tādu pašu atklājumu, abas firmas vienojas kopīgi pētīt interleikīna 12 iespējas vēža terapijā.

 

Roche no Japānas firmas Kyorin iegūst jaunās hinolonu antibiotikas izstrādāšanas tiesības. Preparāts tiks ieviests ražošanā 1992. gadā ar nosaukumu Quinodis. Tai pašā laikā sākas darbs gar cefalosporīnu grupas plaša spektra perorālo antibiotiku. Divus gadus vēlāk radīsies preparāts Globocef.

Īstenojot konsolidacijas stratēģiju, Roche pārdod savu agroķīmisko un augu aizsardzības uzņēmumu Maag un ar to saistīto zinātniskās izpētes bāzi Ciba-Geigy.

Par Nippon Roche Zinātnes centra zinātnisko vadītāju Kedzi Udakas vietā nāk Dītelms Hārtmanis.

Ražošanā tiek ieviesti antidepresants Aurorix un Velvinā izstrādātais līdzeklis pret hipertensiju Inhibace (pirmais Roche preparāts, kas izstrādāts ar datormodelēšanas metodi) un preparāts Loceryl, kas domāts lietošanai sēnīšslimību gadījumā.

 

1991

Otrs Roche mēģinājums iegūt īpašumu bezrecepšu medikamentu ražošanā, nopērkot firmu Nicholas, kurai ir ražotnes Francijā, Nīderlandē un Lielbritānijā un kurā strādā vairāk nekā 900 darbinieku visā pasaulē, izdodas. Šis ieguvums piepilda uzņēmuma ilgi loloto vēlēšanos rast lielāku iespēju iekļūt bezrecepšu zāļu tirgū, jo pieaugošās pašārstēšanās tendences dēļ tā ir ļoti svarīga nozare. Nicholasvēlāk integrēsies ar pārējo grupas bezrecepšu zāļu uzņēmējdarbību.

Smaržu un garšas piedevu nozarē Givaudan saplūst ar tās līdzinieci Roure, tā izveidojot Givaudan-Roure S.A.

 

Tiek pārstrukturēta zinātniskā darbība un attīstība. Jirgens Drūss uzņemas farmaceitiskās izpētes un attīstības vadību pasaulē un pārbrauc uz Natli, būdams izpildkomitejas loceklis, viņš saglabā pilnu atbildību par grupas pētniecības darba koordinēsanu.

Ražošanā tiek ieviests ar ASV firmu Amgen kopīgi izstrādātais preparāts Neupogen. Tas paredzēts imūnreakcijas stimulēšanai vēža pacientiem, kas saņem ķīmijterapiju, tādējādi samazinot viņiem infekcijas risku.

 

Roche no Cetus Corporation iegūst tiesības pārdot polimerāzes ķēdes reakciju. Šī metode, ar ko iespējams noteikt pat visniecīgāko ģenētiskā materiāla daudzumu, paver ceļu uz ātru, jutīgu un specifisku diagnostiskas testu radīšanu.

 

1992

Lai samazinātu telpu trūkumu Roche Bāzelē, tiek strauji paplašināta Kaiseraugstas ražotne. Tiek sākti trīs celtniecības projekti: 10 stāvu administratīvā ēka (dubulta kuba veidā) izpildvadītājiem un vitamīnu un ķimikāliju nodaļas personālam, noliktava un fasēšanas fabrika, kā arī papildtelpas pieprasītās antibiotikas Rocephin iepildīšanai un iesaiņošanai.

Tiek ieviesta jauna, vienota darba drošības un vides aizsardzības programma "Zeme, ūdens, gaiss — Roche tas rūp".

No 1. novembra Roche Bāzelē strādā nepilnas slodzes darbinieks, kas nodarbojas ar sieviešu jautājumiem.

Farmaceitiskā izpēte turpina internacionalizēties, pamatpētījumu virzieniem tiekot sadalītiem starp ēetriem zinātnes centriem. Bāzelei jāatbild par sirds un asinsvadu slimībām CNS, antibakteriālo ķīmijterapiju un dermatoloģiju, Natli — par iekaisīgām plaušu slimībām, onkoloģiju un metabolisma traucējumiem, Velvinai — par virusoloģiju un Kamakurai — par sēnīšslimībām, mikrobioloģisko sijājošo diagnostiku un īpašiem eksperimentāliem projektiem onkoloģijā.

Pensijā aiziet Roche pētniecības vadītājs Natli Ronalds Kuncmens, un viņa vietā tiek iecelts Maikls Šteinmecs. Tiek nodibināta Roche Milano Ricerche — integrēta zinātniska struktūrvienība bioloģiskās izpētes nodaļā Sanrafaeles slimnīcā Milānā (Itālijā). Tā pievērsīsies molekulārai un šūnu imunoloģijai un autoimūnām slimībām.

Diagnostikas nodaļa ievieš ražošanā diagnostikas testus Amplicor.

Tiek ieviestas zāles pret AIDS Hivid.

Preparāts Neupogen, ko lieto par palīglīdzekli vēža ķīmijterapijā, saņem gan Beļģijas, gan Francijas balvu Prix Galien gadu pēc tam, kad šāda balva iegūta Apvienotā Karalistē.

 

1993

 

Roche paziņo par neparastu celtniecības projektu. Vientulības parkā, kas atrodas līdzās Roche Bāzeles kompleksam, tiks ierīkots 1990. gadā mirušā starptautiski atzītā mākslinieka Jana Tinglī muzejs. Viņa ilggadējā mecenāte bija Maja Zahere. Ēku projektēs pasaulslavenais arhitekts Mario Bota, un to paredzēts atklāt 1996. gada oktobrī — Roche 100. gadadienā.

 

Neupogen saņem Eiropas Prix Galien.

Ražošanā tiek ieviests ar ģenētiskās inženierijas metodi firmā Genentech izstrādātais preparāts Pulmozyme, kas domāts cistiskās fibrozes ārstēsanai.

 

1994

 

Roche būtiski nostiprina savas pozīcijas starptautiskā un ASV farmaceitiskā tirgū, nopērkot farmācijas firmu Syntex Corporation, kuras mītne atrodas Palo Alto (Kalifornija). Šis notikums, kas tiek plaši atspoguļots masu informācijas līdzekļos, liecina par Roche stratēģiskiem centieniem koncentrēt savu darbību tās pamatnozarē.

 

Syntex iegūšana un integrēšana, kā arī straujās globālās pārmaiņas veselības aprūpē un farmaceitisko preparātu noieta tirgos nosaka pārstrukturēšanos un apmēram 500 vietu štata vienību samazināšanu. Galvenās nozares, kurās notiek štatu samazināšana, ir farmaceitiskā izpēte, ražošana un tirdzniecība.

 

Roche un Shanghai Sunve Pharmaceutical Corporation paraksta līgumu par kopīga farmaceitiskā uzņēmuma celtniecību Šanhajā. Tur paredzēts ražot virkni dažādu jaunu medicīnisko preparātu, to vidū pretvēža un sirds un asinsvadu preparātus, kā arī antibiotikas un analgētiskos līdzekļus.

 

Syntex integrēšanās dēļ tiek pārskatīta zinātniskā darbība, kas tiek pārdalīta starp pieciem zinātnes centriem: Bāzelei jāatbild par centrālās nervu sistēmas izpēti, sirds un asinsvadu darbības traucējumiem un bakteriālām infekcijām, Natli — par onkoloģiju, pretiekaisuma līdzekļiem, autoimūnām slimībām un metabolisma traucējumiem; Palo Alto — par analgētiskiem līdzekļiem, perifērisko nervu sistēmu, osteoporozi, pretiekaisuma līdzekļiem un muskuļu un skeleta slimībām; Kamakurai — par ķīmijterapiju un mikrobisko sijājošo diagnostiku un Velvinai — par virusoloģiju.

Tiek pieņemts lēmums pārvietot Roche Molekulārās bioloģijas institūtu no Natli uz Palo Alto.

Natli darbu sāk jauna zinātnes ēka ar aptuveni 400 laboratorijām.

 

Roche un Kembridžas (Masačūsetsā) firma Millenium Pharmaceuticals Inc. paraksta sadarbības līgumu par jauno terapijas veidu izpēti un attīstīšanu, kuri balstās uz genomiskām tehnoloģijām. Sadarbībā galvenā uzmanība tiks pievērsta diabēta, adipozitātes un citu ģenētisku traucējumu ārstēšanai.

 

1995

 

Turpmākos piecos gados Roche zinātniskās darbības un ražošanas paplašināšanai Bāzelē ieguldīs apmēram 500 miljonus Šveices franku. Bāzele tādējādi būs viens no diviem Roche ražošanas starta laukumiem. Šī jaunā pieeja palīdzēs radikāli saīsināt zāļu izstrādes procesu. Pastāvot ciešai sadarbībai starp zinātni un attīstību, zāles darbīgo vielu ražošanai klīniskai pārbaudei un jauno preparātu ieviešanai ražošanā tiks izmantotas ultramodernas un elastīgas ražošanas metodes.

Agrākā Syntex mītnē Palo Alto tiek izveidots jaunais Roche pētniecības centrs.

Strasbūrā tiek atvērts Roche Klīniskās farmakoloģijas institūts. Darbojoties lielā mērā patstāvīgi, tas nodarbosies galvenokārt ar analgētisko līdzekļu izpēti, iekaisīgiem un imūnsistēmas darbības traucējumiem un transplantācijas medicīnu.

Ditelma Hartmaņa vietā Nippon Roche Pētniecības centra vadītāja amatā nāk Deniss Lo.

Osteoporozes ārstēšanai tiek aprobēts preparāts Rocaltrol.

Savienotās Valstīs ražošanā tiek ieviests Syntex izstrādātais preparāts Cell Cept; zāles novērš tremi pēc nieru transplantācijas.

Ar Portugāles Pric Galien tiek apbalvots preparāts cistiskās fibrozes ārstēšanai Pulmozyme.

Savienotās Valstīs ražošanā tiek ieviests Roche izstrādātais preparāts pret AIDS Invirase.

Vēsture