1920-1952

"Roche, c'est Barell" (Roche - tas ir Barels)

 

Emila Kristofa Barela 32 gadus ilgam valdīšanas laikam raksturīgs savā veidā izteikts autoritārs vadīšanas stils. Būdams Roche izpildvadītājs ar neierobežotām pilnvarām un vēlāk valdes priekšsēdētājs, viņš bija ļoti uzmanīgs, stingri turot rokās vadības grožus un pēc iespējas cenšoties neuzspiest savu gribu. Nedaudz vēlāk, kļūstot par Roche galveno direktoru (menedžeri), Barels ieviesa stingru disciplīnu un taupības režīmu. Vēsturnieks Konrāds Peiers to apraksta šādi:

"Viņš noteica nesen ieviesto 48 stundu darba nedēļu tikai par vidējo darba laiku, neiekļaujot tajā ne sagatavošanās laiku, ne apkopes laiku pēc darba, viņš uzraudzīja un kontrolēja visu - sākot ar smēķēšanas aizlieguma ievērošanu un elektrības izslēgšanu un beidzot ar pēdējo sīkumu. Viņa uzmanībai nepaslīdēja garām neviens zīmulis, neviena skrūvīte."

Galvenais direktors sev izvirzīja tikpat stingrus noteikumus un tādu pašu disciplīnu, ziedošanos darbam un precizitāti kā padotiem. Būdams nenogurstošs savā darbā, viņš bieži strādāja 12 stundas dienā. Viņa kolēģi nemitīgi lūdza vadību izdarīt strukturālus grozījumus, kas dotu nodaīu vadītājiem lielāku autonomiju un sekmētu nodaļu darba koordinēšanu. Tomēr Barels negribēja atteikties no savas lielās varas. Tas veidoja viņa - patriarhāla izpildvadītāja paštēlu, kurš ir gan celtnieks, gan labdaris. Roche 40. gadadienā 1936. gadā Barels vadīja jaunā administratīvā kompleksa iesvētīšanu (ēka Nr. 21), kuru bija projektējis Oto R. Zālfisbergs. Dāsnie sociālie atvieglojumi, ko nodrošināja Roche un kas bija lielākie visā rūpniecībā, radīja priekšstatu par "lielā sinjora" gandrīz tēvišķīgo gādību. Par viņa rūpēm par sociālo labklājību liecina arī firmas pensiju fonda un Idas Barelas fonda nodibināšana, kas nodrošināja regulārus pabalstus.

Barela valdīšanas laikā firma nopietniem pārbaudījumiem bija pakļauta trīs reizes: pēckara krīzes laikā 1920.-1922. gadā; Lielās krīzes vidū 1930.-1933. gadā un Otrā pasaules kara laikā. 1921. gadā Roche atlaida no darba trešo daļu no apmēram 1500 darbiniekiem, kas strādāja visās pasaules malās. Globālas valūtas kursa krišanās dēļ pārdošanas ieņēmumi nokritās no 33 miljoniem Šveices franku 1920. gadā līdz 18 miljoniem nākamā gadā. Puse no 200 darbiniekiem Bāzelē zaudēja darbu. 1924. gadā sākās firmas paplašināšana, kas turpinājās līdz pat 20. gadu beigām, kamēr to pārtrauca Lielā krīze, kas ievadīja otru ražošanas samazināšanas kārtu. Bāzeles mītnes vadība samazināja algas un pārgāja uz piecu dienu darba nedēļu, šādā netradicionālā veidā novēršot turpmāku štatu samazināšanu.

Dibinātāja dēls Emanuels Hofmanis, kas pa firmas vadības kāpnēm bija uzkāpis līdz izpildvaras līmenim, pēkšņi gāja bojā satiksmes nelaimes gadījumā. 1934. gadā viņa atraitne Maja (meitas uzvārdā Štēlina) apprecējās ar mūziķi Paulu Zaheru, kas 1938. gadā kļuva par direktoru valdes locekli.

1930. un 1940. gadā par galveno produkcijas veidu kļuva vitamīni. Roche veiksme šai nozarē, kas līdz pat 1920. gadam bija nenozīmīga, visiem bija liels pārsteigums. Īpaši Barelam, kura attieksme pret vitamīniem vienmēr bija diezgan skeptiska un kura domas vairāk nodarbināja medikamentu ražošana. 1933. gadā, kad Roche izdevās mehanizēt C vitamīna sintēzes procesu, Barels aprēķināja, ka firma varētu pārdot apmēram 10 kg vitamīna gadā. Tomēr pretēji Barela paredzējumam C vitamīns izrādījās ļoti pieprasīts un nepagāja ilgs laiks, kad tā ražošana bija jāpalielina līdz vairākām tonnām gadā. Vitamīnus pirka ļoti labi dažādās formās - sākot ar veselības uzlabošanai domātiem preparātiem, kā Redoxon (C vitamīns, 1934. g.) un Benerva (B vitamīns, 1936. g.) un beidzot ar uzlabotājiem kulinārijā. Šķita pat, ka to izmantošanas iespējas ir bezgalīgas. Līdz 1938. gadam vitamīni bija firmas galvenā produkcija, un Roche bija kļuvusi par vienu no galvenām vitamīnu ražotājām pasaulē.

Otrā pasaules kara gadus Barels pavadīja Natli pilsētā Ņūdžersijā (ASV) - firmas filiālē kopš 1929. gada. Viņa aizbraukšana uz Savienotām Valstīm 1940. gada maijā atbilda firmas izpildvadības stratēģijai, ko tā bija izstrādājusi, gatavojoties karam. Ap 1935. gadu, kad kontinentu sāka apdraudēt jauns karš, sākās galveno ražotņu izvešana uz Rietumiem, tālāk no briesmām, galveno uzsvaru pētījumu paplašināšanā liekot uz Lielbritānijas un ASV filiālēm. Kad Barels pārbrauca uz Natli, ASV filiāle kļuva par jaunās korporācijas mītni. 1940. gadā Natli bija nodarbināti 669 strādnieki (salīdzinot ar 800 Bāzelē) un gandrīz visa produkcija tika ražota uz vietas. No 1940. līdz 1946. gadam visu ASV un Tālo Austrumu filiāļu darbību priekšsēdētājs vadīja no Natali, kamēr izpildkomiteja Bāzelē bija atbildīga par uzņēmējdarbību Eiropā. Barela atgriešanās Bāzelē kara beigās nozīmēja atgriešanos status quo ante (iepriekšējā stāvoklī), proti, ka Bāzele atkal kļūst par Roche galveno mītnes vietu. Korporācijas izaugsme Barela ēras laikā neaprobežojās tikai ar iespiešanos Apvienotā Karalistē un Savienotās Valstīs. Arvien jaunas un lielākas tirdzniecības iespējas gadu gaitā tika gūtas arī Eiropā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Tālos Austrumos.

 

1921

1921.- krīzes gadā tiek izveidots biroja darbinieku un strādnieku pensiju fonds (Beamten- und Arbeiter pensionskasse Roche ). Šis notikums sakrīt ar Roche 25. gadadienu. Bez tam Barels izveido speciālu personisko fondu, lai apbalvotu darbiniekus, kas firmā nostrādājuši 25 gadus. Šai gadā firma nolemj neizmaksāt dividendes.

Frica un Adeles Hofmaņu-Larošu vecākais dēls Emanuels apprecas ar Maju Stēlinu.

Tiek nodibināta farmakoloģijas laboratorija, lai vērtētu un attīstītu medicīnas preparātu ražošanas pieaugumu, ko nodrošināja sintētiskā ķīmija. Sākas farmakoterapijas ēra, tomēr pašreizējā brīdī uzmanība joprojām tiek pievērsta attīrītām augu un dzīvnieku izcelsmes aktīvām vielām. Sākotnēji tās ieguva ar ekstrakciju, bet turpmāk tās arvien biežāk iegūs sintētiski. Roche turpinās izmantot abas metodes līdz 1940. gada beigām, kad sintētiskā ķīmija gūs virsroku.

Bāzeles uzņēmumā tiek izveidota rūpnieciskā laboratorija, kuras uzdevums ir pilnīgot sintēzes procesu.

Tiek sākta analgētiskā, sedatīvā un hipnotiskā preparāta Allonal un šokolādes Jodostarin- vēl viena kākšļa profilakses līdzekļa ražošana

 

1922

Agrāk ieviestie jaunie ķīmijterapijas preparāti - Airol (1896), Thiocol (1897), Sirolin (1898) un Thigenol (1902) - bija komerciāli veiksmīgi, kaut gan tiokola un sirolīna antibakteriālās īpašības tā arī netika apstiprinātas. Profesora Vilhelma Kolles (Berne) jau 1910. gadā teiktā ideja vēl nebija īstenota, tāpēc firma sāk izstrādāt zāles pret tuberkulozi uz arsēna bāzes. Pētījumos drīz vien top alilarsenskābe, zāles ar antiseptiskām īpašībām, kaut arī tās nelīdz tuberkulozes gadījumā. Alilarsenskābe tika ieviesta ražošanā 1922. gadā, un to var izmantot dermatoloģijā un oftalmoloģijā. Kā tiek konstatēts, tai ir arī labāka panesamība nekā tradicionāliem arsēna preparātiem.

Barels dod norādījumus, kā organizēt ražošanu un pētniecības darbu.

 

1923

Šveicē izstrādātais jaunais federālais likums par narkotikām, tieši skar Roche darbību ar alkaloīdiem. Jaunais likums, kas paredzēs stingrāku kontroli gan pār ražotājiem, gan pār pircējiem, vērsts pret pieaugošo narkotisko vielu ieplūdi (piemēram, opija alkaloīdi un to atvasinājumi, ko izmanto terapijā). Roche ir pilnīgi skaidrs, ka morfija, papaverīna, kodeīna un citu opija preparātu pārdošana, kas firmai Roche ir ļoti ienesīga, 1924. gadā pienāks gals, tāpēc Barels sāk meklēt alternatīvu. Viņš apstājas pie hinīna - alkaloīda, ko iegūst no hinīnkoka mizas. Hinīnu jau sekmīgi izmanto malārijas un drudža ārstēšanai, un ir cerība, ka Roche atradīs arī citas terapeitiskās izmantošanas iespējas. No finansu viedokļa šis projekts gan nebūs veiksmīgs, jo pasaules tirgus ir pārsātināts ar hinīnu un nedaudz vēlāk tiks ieviesti sintētiskie pretmalārijas līdzekļi.

Roche ražoto ķīmijterapijas preparātu klāstu papildina aizkuņģa dziedzera insulīna ekstrakts Iloglandol, kas domāts intravenozai lietošanai diabēta gadījumā, kā arī zāles pret sifilisu Oleo-Bi. Novoprotīns, kas ir kristalizēts augu izcelsmes olbaltums un domāts organisma imūnaizsardzības stimulēšanai, uzskatāms par Roche pirmo ielaušanos imunoloģijas laukā.

 

1924

Notiek reorganizācija Roche galvenā mītnē Bāzelē. Sešu locekļu izpildgrupai, kas padota Barelam, tiek uzdots vadīt deviņas nodaļas. Personiskie pārskati jāiesniedz tieši priekšsēdētājam. Barels uzskata firmas darbības koordinēšanu par savu personisko pienākumu. Tas neapšaubāmi ir vājākais punkts jaunā vadības struktūrā. Tiešie kontakti starp nodaļām pat tad, ja tie ir personiski, Barelā izraisa nepatiku.

Neuzklausot savas ģimenes padomu, firmas dibinātāja jaunākais dēls Alfrēds Hofmanis pārdod visas savas akcijas Barelam.

Gadu desmitiem Roche daudzos pētījumu virzienos bija sadarbojusies ar universitātes zinātniekiem. Pateicoties viņiem, tiek nodibināts Roche studiju veicināšanas fonds (Roche-Studien-Stiftung), kas, iespējams, ir pirmā privātā šāda veida institūcija. Stiftung nodrošina jaunos zinātniekus ar nepieciešamiem finansiāliem līdzekļiem, lai izstrādātu zinātniskos projektus biomedicīnā.

Tiek sākti eksperimentālie pētījumi D vitamīna iegūšanai ar ultravioletā starojuma palīdzību. Tiek ieviests ražošanā viegls caurejas līdzeklis Isacen un zāles sifilisa ārstēšanai Neo-Mesarca.

 

1925

Japānā tiek nodibināta filiāle, ko vada Gustavs Zalle.

 

1926

30 gadus vecā Bāzeles iedzīvotāja Alise Kellere dodas ar kuģi uz Japānu. Ieguvusi filozofijas doktores grādu politekonomijā, viņa bija nostrādājusi firmā Roche Bāzelē apmēram gadu, pirms piekrita ieņemt posteni Tokijā, kur firmas filiāle atrodas kopš 1925. gada. Tokijā viņa sāk darbu kā sava veida Piektdiene, kārtojot korespondenci ar Bāzeli, rediģējot tekstus un veicot uzskaiti un aprēķinus. Līdz laikam, kad viņa 1939. gadā atgriezīsies no Japānas, viņa jau būs paaugstināta par direktori, kas tai laikā ir sensacionāls sasniegums.

Gugenheims sāk pētīt B1 vitamīnu. 19. gadsimta beigās tika atklāta saikne starp šā vitamīna nepietiekamību organismā un beriberi polineirīta formu. Gugenheima uzmanību saista rīsu kliju ekstrakts. Tā izpēti viņš vēlāk veiks sadarbībā ar savu draugu Džordžu Bārdžeru no Edinburgas. Galaiznākumā 1936. gadā B1 vitamīnu sintezēs zinātnieku grupa Aleksandera Toda vadībā. Drīz pēc tam vitamīnu sāks ražot Roche.

Tirgū nonāk zāles pret sifilisu Sulfo-Mesarca, kas ir uzlabots agrākā preparāta Neo-Mesarca variants, un vazodilatators Acetylcholine Roche.

Tiek pabeigta kompleksa 15. ēka, un ķīmiskās izpētes laboratorijas tiek pārvietotas uz jaunām telpām.

 

1927

Nomirst Barela sieva. Viņas piemiņai Barels nodibina Idas fondu Roche darbinieku pabalstīšanai slimības vai nāves gadījumā. Ida Barela bija izglītota sieviete un pavadīja vīru viņa ilgstošos ceļojumos uz Ceilonu, Krieviju un Japānu. Kaut arī viņas uzrakstītās piezīmes, iespējams, bija domātas tikai draugiem un paziņām, tās citas pēc citām tika publicētas žurnālos. To nosaukumi ir šādi: "Ceilona" (1909), "Ceļotāja atmiņas" (1909), "Ātrvilcienā uz Sibīriju" (1913) un "Vēstules uz mājām" (1913).

Haringtons un Bārdžers sintezē vairogdziedzera hormonu, ko pētījuši arī Roche zinātnieki. Tā kā starp Gugenheimu un Bārdžeru valda sirsnīgas attiecības, Roche tiek piešķirtas tiesības ražot hormonu komerciālā nolūkā. Pēc gada tiks sākta preparāta Thyroxine Roche ražošana.

 

1928

22. oktobrī Barels telegrafē no Savienotām Valstīm un paziņo, ka atradis piemērotu ražošanas objektu Natli pilsētā Ņūdžersijā. ASV filiāle, kuras prezidents ir Elmers Bobsts, pārsteidzoši ātri atguvusies no nelaimēm, kas firmai sākās 1921. gadā. Projektā paredzēts ražot vēl plašāku produkcijas sortimentu nekā agrāk. Pēc gada sekos pārvākšanās uz Natli, un uz vietas ražotās produkcijas sarakstā drīz tiks iekļauti barbiturāti, kuru vidū īpaši jāpiemin hipnotiskais un sedatīvais līdzeklis Allonal, kam ir liela piekrišana Savienotās Valstīs.

Firmas ražoto orgānu ekstraktu sarakstā tiek iekļauts sedatīvais un miega līdzeklis Sedormin un aknu ekstrakts Heparglandol, kas ir buljona kubu piedeva un ir domāts mazasinības ārstēšanai. Tirgū nonāk vēl viens sirds glikozīdu preparāts, kam ir ātrāka iedarbība un mazāks darbības ilgums nekā preparātam Digalen.

 

1929

Uzplaukums, kas firmai sākās 1924. gadā, sasniedz kulmināciju. Produkcijas pārdošanas apjoms 20. gadu beigās ir 50,4 miljoni Šveices franku salīdzinājumā ar 18,2 miljoniem 1921. gadā, kad valdīja pēckara ekonomiskais apsīkums. Roche aktīvi darbojas 30 valstīs ar noieta tirgu astoņās no tām (ASV, Vācija, Francija, Itālija, Šveice, Spānija, Japāna un Čehoslovakija), kurš dod trīs ceturtdaļas peļņas.

Pauls Karrers (Nobela prēmija 1937. g.) no Cīrihes Universitātes pieņem piedāvājumu sadarboties ar Roche karotenoīdu un A vitamīna izpētē. Pētījumā iesaistās arī Hanss von Eilers-Helpīns (Nobela prēmija 1929. g.).

 

1930

Pirmo reizi vadība cenšas novērst draudus zaudēt noieta tirgu, palielinot firmas starptautisko kontaktu tīklu un nostiprinot darba organizāciju. Diemžēl tam ir maza nozīme. Ekonomiskā lejupslīde pakāpeniski pārņem savā varā arī Roche . Valūtas kursa krišanās, starptautiskās apmaiņas, importa un valūtas pārskaitījumu ierobežojumi, sākot ar 1932. gadu padarīs dzīvi grūtu visiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību.

Rūdolfs Jirgens (1897-1961), kas vēlāk , pirms uzņemsies zinātniskās nodaļas vadību Grēncahā 1956. gadā, vadīs medicīniskās izpētes darbu, sāk un aktīvi veicina koagulācijas izpētes programmu. Alfrēda Vinteršteina (1899-1960) un viņa grupas vadībā šis darbs galu galā vainagosies ar daudziem veiksmīgiem preparātiem, to vidū ar preparātiem Liquemin (1938) Synkavit (1940), Dicumarol (1944), Thrombokinase (1945), Topostasin (1947), Marcoumar (1953) un Konakion (1955).

 

1931

Ražošanā tiek ieviests preparāts Prostigmin, kas domāts zarnu peristaltikas veicināšanai un muskuļu spazmu ārstēšanai. Šo preparātu 1930. g. sintezēja Džons Ešlimanis, kas vēlāk kļuva par zinātniskā darba vadītāju Natli. 1935. gadā angļu ārste Mērija Vokere atklās, ka Prostigmin ir efektīvs smagas miastēnijas - retas, bet ļoti nopietnas slimības gadījumā.

Ražošanā tiek ieviests kokaīnam alternatīvais preparāts Larocain, kas lietojams vietējai anestēzijai.

Zinātnisko darbu veic 20 Ķīmiķi, trīs farmakologi un divi analītiķi, zinātnei atvēlēti 900 000 Šveices franku. Gada izdevumi laboratorijai veido 25 000 Šveices franku.

 

1932

Krīze spiež Roche Bāzelē spert konkrētus soļus jautājumos, kas skar personālu. Tiek izmēģināti jauni risinājumi. Lai nevajadzētu atlaist darbiniekus, vadība iesaka ieviest īsāku darba dienu un mazākas algas. Augstākās kategorijas darbiniekiem tiek ieteikts samazināt algu par 10%, zemākas kategorijas darbiniekiem - par 5%. Tiek veikta aptauja, un vairums darbinieku šo projektu atbalsta. Līdz ar to firmā Roche tiek ieviesta piecu dienu darba nedēļa.

3. oktobrī satiksmes nelaimes gadījumā iet bojā 36 gadus vecais veiksmīgais uzņēmējs Emanuels Hofmanis. Frica un Adeles Hofmaņu-Larošu vecākais dēls bija aizrautīgs modernās mākslas darbu kolekcionārs. Gadu pēc viņa nāves viņa atraitne Maja Hofmane-Štēlina nodibinās Emanuela Hofmaņa fondu modernās tēlotājas mākslas darbu iegādei un popularizēšanai.

 

1933

Ražošanā ar nosaukumu Saridon tiek ieviests Valtera Stencla radītais analgētiskais līdzeklis, kas nopērkams vēl mūsu dienās. Tadeušs Reihšteins (Nobela prēmija 1950. g.) piedāvā Roche praktiski īstenojamu C vitamīna sintēzes metodi (L askorbinskābe), ko pirms vairākiem gadiem bija izstrādājis Alberts von Sentģerģi (Nobela prēmija 1937 g.). Zinātniskā darba vadītājs Gugenheims šo piedāvāju pieņem. Viņu interesē vitamīni: viņš pats ir nodarbojies ar D un B1 vitamīna izpēti, kā arī sadarbojies ar Karreru A vitamīna un karotenoīdu izpētē. Kad C vitamīna radīšana izvēršas komerciālā veiksmē, Francs Elgers sāk tā ražošanu ar pilnu jaudu. Reihšteina metode tiek lietota joprojām.

Ražošanā tiek ieviesti vēl divi jauni preparāti - spazmolītiskais līdzeklis Syntropan un zāles kuņģa un zarnu trakta čūlu ārstēšanai Larostidin.

 

1934

Dibinātāja vecākā dēla atraitne Maja Hofmane-Štēlina apprecas ar mūziķi Paulu Zaheru (dzimis 1906. g.).

Tiek saražoti pirmie 50 kg C vitamīna. Tas ir aizsākums liela apjoma vitamīnu ražošanai, kura sāksies 1936. gadā, kad tiks saražoti 370 kg vitamīnu; to ražošanas apjoms 1938. gadā pieaugs līdz 2200 kg, bet 1040. gadā tas jau būs fantastisks - 17 500 kg! Tiek sākta C vitamīna preparāta Redoxon ražošana.

 

1935

Bāzelē darbs turpinās jaunā administrācijas ēkā (ēka Nr. 21), ko projektējis arhitekts Oto R. Zālfisbergs. Bernietis Zālfisbergs šai laikā jau kļuvis pazīstams ar vairākiem projektiem Berlīnē. Šās administratīvās ēkas elegantā vienkāršība ir iespaidīga pat mūsu dienās. Tās lielākais meistardarbs ir spirālveida kāpnes, kuru māksliniecisko līniju veidojums izceļas uz visa pārējā, stingrās līnijās ieturētā fona. ?ka Nr. 21 nebūs pēdējais Zālfisberga darbs firmā Roche. No 1936. gada līdz pat viņa nāvei 1940. gadā arhitekts projektēs veselu virkni ēku kompleksu Bāzelē, Milānā un Velvingārdensitijā (Lielbritānija).

Tiek sākta injicējamā bišu indi saturošā preparāta Apicur ražošana. Tas domāts reimatisma, neiralģijas un ishiasa ārstēšanai.

 

1936

14.-16. februāris firmai Roche Bāzelē ir svētku dienas, jo firma svin savu 40. gadadienu. Šai sakarā par godu Barelam Šveices rūpniecības izstādes zālēs notiek oficiālas pusdienas, kurās piedalās visi darbinieki, kā arī tiek nodibināts Emila Kristofa Barela fonds medicīnas pētījumu pabalstīšanai. Bet pats nozīmīgākais šo svinību notikums tomēr ir jaunās administratīvās ēkas iesvētīšana, uz ko ieradušies visu filiāļu direktori un neskaitāmi Šveices un ārzemju viesi. Ar tādu pašu lielu devību kā firmas 25. gadadienā 1921. gadā Barels ziedo līdzekļus paša dibinātam fondam, proti, saviem ilggadējiem kolēģiem.

Zinātnieki veltī Barelam jubilejas rakstu krājumu ar veltījumiem no katras nozares. Tā kā Eiropā sāk pieaugt politiskā spriedze, tiek pieņemts lēmums nodibināt pētniecības nodaļu Velvingārdensitijā (Lielbritānija) un paplašināt laboratorijas Natli.

Aleksanders Tods (Nobela prēmija 1957. g.) un viņa kolēģi sintezē B1 vitamīnu. Viņu metode dod firmai Roche iespēju ātri sākt ražošanu. Tods turpinās nodarboties ar zinātnisko darbību Velvinā gandrīz 50 gadu.

Ražošanā tiek ieviests sintētiskais B1 vitamīna preparāts tabletēs un ampulās Benerva, multivitamīnu preparāts Nestrovit, kas izstrādāts sadarbībā ar firmu Nestlč un satur kondensētu pienu un kakao sviestu, un preparāts Kina-Redoxon (C vitamīns un hinīns), kas domāts pret saaukstēšanos un gripu.

 

1937

Tiek sākta B2 vitamīna preparāta Beflavin ražošana. To var izmantot daudzu slimību ārstēšanā - sākot ar ādas un gļotādas slimībām un beidzot ar kuņģa un zarnu darbības traucējumiem, alerģiju un vispārēju vājumu, it īpaši bērniem. Par šā preparāta radīšanu jāpateicas Paulam Karreram un viņa kolēģiem, kuri 1934. gadā noskaidroja riboflavīna (vitamīna B2) struktūru un sintezēja šo vitamīnu gadu vēlāk, saņemot palīdzību no Roche.

 

1938

Roche iesvētī savu pirmo ēku Velvingārdensitijā, kas atrodas netālu no Londonas vietā, kura gadu gaitā izaugs par milzīgu rūpniecības un zinātnes centru. Šai laikā paplašināšanās, kas notiek Apvienotā Karalistē, veido daļu no kopējās stratēģijas novirzīt ražošanu Rietumu virzienā, jo firma grib sagatavoties iespējamam karam. Bet šī pārvietošanās neaprobežojas tikai ar ražošanu un zinātnisko darbību vien. 1938. gadā tiek apspriesta iespēja pārcelt firmas oficiālo mītni uz Londonu, Ņujorku, Bernes Augšzemi vai Rietumšveici. 1939. gadā, kad sāksies karš, izvēle kritīs uz Lozannu, kur Roche oficiāli uzturēsies līdz 1954. gadam. Tomēr de facto visa darbība joprojām tiks vadīta no Bāzeles, bet vēlāk (1940.-1946. g.) - no Natli.

Francs Bergels (1906-1087), kas kopā ar Aleksanderu Todu Džordža Bārdžera laboratorijā Edinburgā strādāja gar B1 vitamīna sintēzi, tiek iecelts par Roche galveno zinātnieku Velvinā. Alfrēds Vinteršteins ar savu grupu izstrādā heparīna antikoagulantu. To ievieš ražošanā ar nosaukumu Liquemin un tas ievadīs veselu virkni citu antikoagulantu un antihemorāģisko preparātu.

Sadarbībā ar Karreru un Todu ķīmiķis Oto Īslers (1910-1992), kas sāka strādāt firmā 1936. gadā, sintezē E vitamīnu. To ievieš ražošanā ar nosaukumu Ephynal Roche, un tas domāts lietošanai galvenokārt priekšlaicīgi dzimušiem bērniem.

 

1939

Otrā pasaules kara sākums septembrī uzspiež firmai Bāzelē dažas nopietnas pārmaiņas. 70% firmas vīriešu tiek iesaukti armijā, jo Šveice mobilizē savus bruņotos spēkus. Viņu vietā tiek pieņemtas darbā sievietes un jaunāka gadagājuma vīrieši, kas nav padoti karadienestam. Lai neatpaliktu no pieprasījuma pēc zālēm un vitamīniem, kas līdz 1943. gadam turpinās strauji pieaugt, Roche ķīmiķi spiesti izstrādāt jaunus procesus un meklēt alternatīvas izejvielas. Firma arī sagatavo pretgaisa patvertnes un veic priekšdarbus galveno ražotņu iznīcināšanai gadījumam, ja notiks uzbrukums.

Oto Čslers un koleģi sintezē K1 vitamīnu. Ražošanā tiek ieviests intravenozais anestezējošais līdzeklis Narconumal, un firma Natli sāk pārdot savas Vipenta multivitamīnu tabletes un pilienus. Roche kīūst par lielāko B1, C un E vitamīna piegādātāju.

 

1940

Vācijas vērmahta ofensīva rietumu virzienā palielina uzbrukuma draudus Šveicei. Kad Beļģijas un Francijas sagrāve kļūst neizbēgama, Barels nolemj ar ģimeni pamest Bāzeli un doties uz Natli. Uz šo pārcelšanos jau ilgāku laiku bija mudinājis ASV filiāles direktors Elmers H. Bobsts. Barela aizbraukšana uz Natli norisēja atbilstoši firmas stratēģijai, kas paredzēja ražotņu pārvietošanu uz Rietumiem. Tomēr, kā raksta vēsturnieks Konrāds Peiers, šī izvēle viņam nenāca par labu. To acīs, kuriem bija jāpaliek, vadītāja aizbraukšana varēja viegli tikt iztulkota par bēgšanu. Barelu Natli sagaida sarežģīts uzdevums. Viņam jāizsšķir Bobsta plāni par ASV filiāļu atdalīšanu no Šveices firmas. 1941. gadā Barels šiem plāniem uz visiem laikiem uzliks veto, kaut arī par to būs jāmaksā ar saspīlētām attiecībām. Šī klusā cīņa par varu starp šiem abiem stipras gribas uzņēmējiem beigsies ar Bobsta aiziešanu no amata 1944. gadā.

Gada beigās pirmā zinātnieku grupa pārbazējas no Bāzeles uz Natli. Tiek sakomplektēts zinātnieku štats Velvinā un Natli. šīmijterapijas nodaļā Natli Roberts Šnicers (1896-1988) organizē pirmo vēža izpētes grupu.

Tiek ieviests ražošanā standartizētais injekciju preparāts Heparglandol Forte pret plaša spektra funkcionāliem un organiskiem traucējumiem, kas asociējas ar patoloģiskām asins sastāva pārmaiņām, antihemorāģiskais K vitamīna preparāts un klepus sīrups Sedulon.

 

1941

Uz Natli tiek uzaicināti ķīmiķi no Bāzeles, vai arī tie tiek sameklēti ASV. Notiek Natli farmakoloģijas un ķīmijterapijas nodaļu paplašināšana. Zinātnisko darbu vada Heincs M. Vīlsts, viņam palīdz Džons Ešlimanis.

Tiek sākti jauni projekti, kā arī turpināti tie, kas iesākti Bāzelē. Daži zinātnieki tiek norīkoti darbā gar ražošanas tehnoloģijas vai organizatoriskiem jautājumiem, citi - apstiprināti darbā gar divām plašām nacionālām programmām (viena - uzturvielu, īpaši sabiedroto bruņotiem spēkiem paredzēto miltu un rīsu papildināšana ar vitamīniem, otra - penicilīna izstrāde). Natli ieguldījums penicilīna ieguvē saistīts ar fermentācijas programmu, kas vēlāk dos iespēju sākt ražot penicilīnu, kā arī iegūt citas antibiotikas. Pēc Roberta Šnicera ierosinājuma tiek sākts darbs gar sulfamīdu preparātiem. Ražošanā tiek ieviests analgētiskais preparāts pret hroniskām un pēcoperācijas sāpēm Permonid, preparāts pret akūtām sāpēm Scopermid un preparāts Bē-Dul-Cē, B1 un C vitamīna savienojums, kas domāts pret nogurumu, nespēku un pastiprinātu uzņēmību pret infekcijām.

 

1942

Šīmiķis Vinsents Djū Vīnjo (Nobela prēmija 1955. g.) un viņa kolēģi Kornela Universitātē Ņujorkā atklāj biotīna uzbūvi. Sadarbojoties ar Djū Vīnjo, Roche Natli apspriež jautājumu par vitamīna sintezēšanu. Par spīti vairākiem šķēršļiem, ķīmiķiem Šternbaham un Goldbergam ar līdzstrādniekiem izdodas izstrādāt procesu, kas piemērots plaša apjoma sintēzei.

Ražošanā tiek ieviesti divi vitamīnu preparāti, kas lietojami uztura nepietiekamības gadījumā, - Becozym (satur piecus galvenos B grupas vitamīnus) un Ferro-Redoxon (C vitamīna un dzelzs savienojums).

 

1943

Lai saglabātu mierīgas darba attiecības, Roche un citi Bāzeles ķīmisko preparātu ražotāji izveido savas vietējās rūpnīcu padomes (Arbeiterkommissionen) - organizatorisku struktūrvienību, kas jau veiksmīgi izmēģināta Šveices mašīnbūves rūpniecībā. 11. martā Roche Bāzelē notur pirmās vēlēšanas, kurās tiek ievēlēta septiņu locekļu padome.

Tās mērķis ir veicināt konstruktīvu dialogu starp darbiniekiem un vadību. Savas pastāvēšanas pirmā gadā padome tiekas ar vadību sešas reizes.

Darbs, ko aizsāka Kloeta hipnotisko, analgētisko un sedatīvo līdzekļu radīšanā, vainagojas ar sedatīvo un miega līdzekli Persedon. Atjaunotās telpās Natli tiek atvērtas 34 jaunas laboratorijas, kur uzlabotos darba apstākļos iespējams veikt pētījumus ķīmijā, bioloģijā, mikrobioloģijā un farmakoloģijā. Šai pašā ēkā atrodas arī B vitamīna ražotnes.

 

1944

Tablešu, ampulu un ziedes veidā tiek sākta terapeitiskā ādas kopšanas līdzekļa Bepanthen ražošana. Tā darbīgā viela dekspantenols organismā pārveidojas par pantotēnskābi, kas ir viens no B grupas vitamīniem. Drīz pēc vitamīna atklāšanas un tā sintezēšanas 1939. gadā Roche izstrādāja programmu, kuras vadītājs ķīmiķis Oto Šnēders (1900-1991) savu zvaigžņu stundu sasniedza 1943. gadā, sintezējot dekspantenolu - aktīvu pantotēnskābes analogu. Novērojumi, ka lokāla preparāta lietošana veicina ādas reģenerāciju un brūēu dzīšanu, savukārt rosina ziedes Bepanthen radīšanu. Vēlāk darbā gar dekspantenolu radīsies tonizējošais matu līdzeklis Panteen - Roche pirmais kosmētiskais līdzeklis, ko sāka ražot 1945. gadā. Tā komerciālā veiksme sekmēs īpašu Panteen firmu grupas rašanos, kas nodarbosies ar preparāta tirdzniecību.

Ražošanā tiek ieviests preparāts Dicumarol, kas domāts trombozes profilaksei un ārstēšanai.

 

1945

Janvārī tiek pieņemts pirmais kolektīvais līgums Bāzeles ķīmiskā rūpniecībā; tas reglamentēs ražošanas attiecības visā pēckara posmā. Pirms līguma noslēgšanas starp rūpnīcām un arodbiedrību notiek pārrunas. Tiek nodibināta firma Panteen AG.

Roche zinātniskās nodaļās strādā 55 ķīmiķi (21 - Bāzelē, 25 - Natli un 9 - Velvinā) un 9 farmakologi.

Heincs M. Vīests Natli atsakās no zinātniskā vadītāja posteņa, jo pāriet darbā uz firmu Warner, ko vada bijušais Natli filiāles prezidents Elmers H. Bobsts. Džons Ešlimanis tiek iecelts par klīniskās pētniecības direktoru, bet Elmers L. Severinghauss uzņemas klīniski medicīnisko pētījumu vadību.

 

1946

Jūnijā Roche rīko vairākus 50. gadadienas svinību pasākumus, tāpat kā firmas 40. gadadienā, ietverot oficiālas pusdienas visiem Bāzeles uzņēmuma darbiniekiem. Tās notiek Šveices rūpniecības izstādes telpās. Starp sveicējiem ir arī Barels, kas ir atgriezies no ASV un atkal vada firmas darbu no Bāzeles.

Pēc Paula Zahera ierosinājuma direktoru padomē tiek ievēlēts finansu eksperts Alberts Kāflišs. Tiek izveidota starptautiskā valde, kuras uzdevums ir koordinēt firmas zinātniskās nodaļas, kas kara gados palielinājušās, bet darbojas galvenokārt cita no citas neatkarīgi. Zinātnieki no Bāzeles, Velvinas un Natli veltī Barelam jubilejas rakstu krājumu, kurā sumina viņu par 50 gadu ilgo darbību firmā. Par godu savai zelta jubilejai firma nodibina arī Frica Hofmaņa-Laroša fondu, kam piešķir 2 miljonus Šveices franku. Fonda mērķis ir veicināt starpnozaru pētniecību biomedicīnā.

 

1947

Oto Čslers ar savu grupu sinteze A vitamīnu. Viņu ieteiktais process ir piemērots plaša apjoma ražošanai un dod iespēju ražot arī citus preparātus, to vidū karotenoīdus (dabiskos pigmentus, ko lieto par uzturlīdzekļu un zāļu krāsvielām), retinoīdus (vielas, kas ir efektīvas ādas slimību un dažu audzēju gadījumā) un garšas un smaržas uzlabotājus.

Ražošanā tiek ieviests penicilīns Per-Os-Cillin, kas domāts perorālai lietošanai. Tas radīts ASV penicilīna programmas ietvaros, kuras īstenošanā piedalījušies arī Roche zinātnieki no Natli.

 

1948

Nomirst Ernsts Preisverks. Kopā ar Markusu Gugenheimu viņš firmā Roche nostādīja uz kājām ķīmiskās izpētes darbu, tai pašā laikā vadot vairākas ķīmiskās rūpnīcas.

Zinātniskā darba vadīšanu tiek uzaicināts pārņemt profesors ķīmiķis Francs Pātāts (1906-1982)

 

1949

Bāzelē notiek pirmā starptautiskā zinātniskā konference. Šai nedēļu ilgā sanāksmē piedalās Barels, visi Šīmiskās, bioloģiskās un medicīniskās izpētes vadītāji un pārējie speciālisti no zinātnes centriem Bāzelē, Natli un Velvinā. Diskusijā tiek skartas galvenokārt terapijas nozares, kurās Roche ir ļoti aktīva, sadarbība un projektu sadale starp dažādiem centriem, kā arī tiek veidoti nākotnes plāni.

Sulfamīdu preparātu pētījumi Natli, kuri tiek veikti no 1941. gada, vainagojas ar pirmo preparāta Gantrisin rašanos. Pēc tā sintezēšanas 1944. gadā, kuru veica Makss Hofers, Roberts Šnicers un Emanuels Grundbergs atklāja, ka preparātam ir plaša spektra antibakteriāla darbība. Tādējādi Gantrisin kļūst par izvēles preparātu urīnceļu infekciju ārstēšanā. Preparāts iezīmē Roche atgriešanos pie antimikrobiāliem līdzekļiem, kas ir novads, kurā firma sāka darbu 20. gadu sākumā. Kaut arī bija sākusies penicilīna ēra, sulfamīdu preparātu pētījumi tiks turpināti un gadu gaitā tie firmai ķīmijterapeitisko līdzekļu piegādātāju vidū nodrošinās stipras pozīcijas.

Natli tiek sākti tuberkulozes pētījumi. Goldbergs un Šternbahs pabeidz biotīna sintēzes izpēti.

Tagad zinātnes laukā jau strādā 113 zinātnieku (55 - Bāzelē, 50 - Natli un 8 Velvinā) un gada budžets sasniedz apmēram 9 miljonus Šveices franku.

 

1950

Roche darbinieki Bāzelē nodibina Roche darbinieku apvienību (AVR), kuras uzdevums ir nodrošināt efektīvāku darbinieku interešu pārstāvību attiecībās ar vadību. Šī asociācija formāli tiek nodibināta janvārī sanāksmē, kas notiek Bāzeles sanāksmju zālē.

Oto Čslers un vina kolēģi Rūdolfs Rīegs, Pauls Cellers un Marks Montavons sāk darbu gar karotenoīdiem un īsā laikā izstrādā bēta karotīna, apokarotenāla, cantaksantīna, zeaksantīna un astaksantīna sintēzes metodiku.

Ražošanā tiek ieviesti jauni preparāti - spēcīgs analgētiskais līdzeklis Dromoran, ātras iedarbības preparāts Berolase, kas stimulē ogļhidrātu metabolismu un vitamīnu preparāts Litrison, kas veicina aknu metabolismu.

 

1951

Tuberkulozes pētījumos Natli, kuri turpinās no 1949. gada, tiek konstatēts, ka pret Mycobacterium tuberculosis efektīvi ir tiosemikarbazoni. Diemžēl tiek konstatēts, ka tie ir arī pārāk toksiski, tāpēc projektam draud neizdošanās. Roberts Šnicers un Emanuels Grundbergs sāk pētījumus ar dažādiem preparātiem, ko agrāk sintezējis ķīmiķisHerberts H. Foks. Sev par pārsteigumu viņi atklāj, ka viens no tiem, izoniazīds, ir efektīvs pret tuberkulozi pat minimālā devā un tam nav nevēlamu blakņu. Kad pienāk ziņa, ka arī Baiers Lēverkūzens konstatējis izoniazīda prettuberkulozes darbību, Roche sāk plašu pētījumu un klīniskās pārbaudes programmu, kurā vislielāko ieguldījumu devuši bakteriologs Bernhards Fusts, mikrobioloģe Ērika Bēni un patologs Alfrēds Štūders (Roche , Bāzele).

Roche ienāk tirgū ar savu pirmo pretsēnīšu preparātu Asterol.

 

1952

Izoniazīds tiek ieviests visā pasaulē ar nosaukumu Rimifon. Lietotāju reakcija uz šo jauno prettuberkulozes preparātu ir daudzsološa (The New York Post publicē rakstu ar virsrakstu "Brīnumzāles apkaro tuberkulozi".) Turpmākos gados Rimifon, lietots atsevišķi vai kombinācijā ar citām zālēm, darīs brīnumus un Roche tiks starptautiski atzīta par līderi antimikrobiālā Ķīmijterapijā. Rimifon ir svarīgs

atklājums stāstā par Roche arī kāda cita iemesla dēļ. Klīniskās pārbaudēs tiek negaidīti atklāts, ka izoniazīds uzlabo garastāvokli un vairo enerģiju, un tas dod rosinājumu pastiprināt antidepresantu izpēti, kura pēc gadiem pārtaps virknē preparātu: Marsilid (1958), Marplan (1960), Taractan (1960), Laroxyl (1962), Limbitrol (1967) un Aurorix (1990).

Francs Pātāts aiziet no Roche , lai sāktu universitātes karjeru. Par viņa pēcteci zinātniskās izpētes vadītāja amatā kļūst Šīmijas profesors no Šveices Tehnoloģiskā institūta Cīrihē Plāsiduss A. Platners (1904-1975). Šai amatā, kurā viņš būs līdz 1967. gadam, Platners nostiprinās ķīmijas un bioloģijas nodaļas un izveidos modernu, labi līdzsvarotu zinātnisko programmu.

Francs Bergels aiziet no zinātniskās izpētes vadītāja amata Velvinā. Viņa vietā nāk Aleksanders L. Morisons (1906-1987).

Vēsture.  1953-1965