1896-1920

1896-1920

Pirmsākumi, paplašināšanās un krīze

 

Frics Hofmanis un Adele Laroša savā kāzu dienā

Frics Hofmanis un Adele Laroša savā kāzu dienā

 

Firma F. Hoffmann-La Roche tika dibināta laikā, kad Eiropas seju sāka mainīt industriālā revolūcija un pilnā spēkā norisēja pārceļošana no Eiropas lauku apvidiem uz rūpniecības un tirdzniecības centriem, kas izraisīja pilsētu iedzīvotāju skaita palielināšanos. Tās straujās urbanizācijas sekas skāra arī Bāzeli - pilsētu, kurā 1870. gadā bija ne vairāk kā 50 000 iedzīvotāju, bet līdz 1900. gadam to skaits iedzīvotāju dabiskā pieauguma un migrantu pieplūduma dēļ jau pārsniedza 100 000. Sākot ar 1870. gadu, tika pagarinātas dzelzceļa līnijas, kas savienoja Bāzeli ar citiem Šveices rajoniem un kaimiņos esošo Vāciju un Franciju, kā arī atklātas vairākas jaunas līnijas. 1895. gadā tika sākts darbs, lai Reinas Augšteci līdz pat Bāzelei pārveidotu par modernu tirdzniecības ūdensceļu. 1881. gadā Bāzelē tika ierīkots telefons, un līdz gada beigām pilsētā jau darbojās 55 telefona aparāti.

1870. gadā Bāzeles ekonomikā joprojām valdīja tās slavenā zīda lenšu ražotne, tomēr drīz vien zīda lenšu noiets tirgū samazinājās, un ap 1890. gadu to ražošana tika gandrīz pilnīgi pārtraukta. Līdz ar to ekonomiskā lejupslīde pavēra ceļu dažādām ļoti svarīgām ar lenšu ražošanu saistītām palīgražotnēm, it īpaši akmeņogļu darvas krāsvielu un farmaceitisko līdzekļu ražošanas uzņēmumiem.

1890. gadā farmācijas rūpniecība jau bija ieguvusi izcilu stāvokli uz vietējās ekonomikas fona, jo par savu mērķi bija izvirzījusi zāļu ražošanas standartizāciju un industrializāciju. Tieši šai sākotnējā farmācijas rūpniecības attīstības posmā tika nodibināta F. Hoffmann-La Roche & Co.

Frics Hofmanis, kas tai laikā bija 28 gadus vecs, vairākus gadus bija nostrādājis Londonā un Hamburgā, bet pēc tam divus gadus nokalpojis par mācekli pie zāļu tirgotājiem un veikalniekiem firmā Bohny Hollinger & Cie. 1893. gadā viņš kļuva par šās firmas prokūristu. Nākamā gadā viņš un farmaceits Karls Traubs pārņēma savās rokās Bohny Hollinger & Cie laboratoriju un, strādājot ar jaunu nosaukumu Hoffmann, Traub & Co, sāka patstāvīgu zāļu ražošanu. Divus gadus vēlāk, 1896. gada 1. oktobrī, Hofmaņa un Trauba ceļi izšķīrās. Sākot ar šo laiku, firma pazīstama ar nosaukumu Hoffman-La Roche & Co, kuru papildināja jaunās līdzīpašnieces - Hofmaņa sievas Adeles Larošas vārds.

1896. gada pirmā pusē darbā tika pieņemti Emils Kristofs Barels un Karls Sāržs, kas abi bija talantīgi ķīmiķi.Viņiem vajadzēja palīdzēt Hofmanim īstenot rūpniecisku zāļu ražošanu, kuras būtu gan iedarbīgas un ar labu kvalitāti.

1897. gadā firmu skāra finansiālas grūtības un tāpēc tā bija jāreorganizē. Bet tad lietas sāka iet uz labo pusi, jo tika izlaists sīrups pret klepu Sirolin, kas deva firmai pirmos lielākos ienākumus. Pēc tam sekoja vesela virkne citu zāļu: sirds līdzeklis Digalen (1904), analgētiskais un hipnotiskais līdzeklis Pantopon (1909) un Sedobrol (1912), zāles pret epilepsiju un nervu darbības traucējumiem.

No 1897. līdz 1910. gadam tika stipri paplašinātas ražotnes Grēncahā (Vācijā), un lauvas tiesa no ražotnēm tika pārvietotas uz turieni. Arī Hofmanis un viņa jaunais partneris Karls Mērveins velti netērēja laiku un izveidoja Eiropā un ārzemēs plašu aģentūru un filiāļu tīklu.

Līdz 1914. gadam firmā Roche jau strādāja liels darbinieku štats Bāzelē, Grēncahā, Milānā, Parīzē, Berlīnē, Vīnē, Pēterburgā, Londonā, Ņujorkā un Jokohamā. Šis agrīnās internacionalizēšanās piemērs 20. gadsimta rītausmā bija kaut kas jauns, taču šim ekspansijas periodam pienāca pēkšņs gals, sākoties karam. Problēmas, ar kurām saskārās jaunā un mazpieredzējusī firma, ļāva tai turpināt uzņēmējdarbību kā parasti, tomēr gadu pēc kara beigām tajā notika jauna reorganizācija un šoreiz tika izveidota firma ar ierobežotu atbildību.  

1920. gada aprīlī Frics Hofmanis 32 gadu vecumā nomira no nieru kaites. Emils Kristofs Barels, Hofmaņa pastāvīgais darbinieks un labā roka, kļuva par jaunās firmas menedžeri.

1896

1. oktobrī Fricis Hofmanis-Larošs (1868-1920) ar tēva finansiālu palīdzību nodibina firmu F. Hoffmann-La Roche & Co. Tā ir firmas Hoffmann, Traub & Co pēctece, kuru 1894. gadā dibināja Hofmanis un viņa toreizējais partneris Karls Traubs. Firmas darba telpas atrodas Grēncaherštrāses augšgalā, vietā, kur paveras skats uz Reinu. Mērķi, ko Hofmanis, kā vienīgais īpašnieks vēlēsies sasniegt, var izteikt šādi: attīstīt un ražot vienādas formas un kvalitātes jaunas zāles un pārdot tās starptautiskā tirgū. Firma iegādājas zemi tuvākā Vācijas zemnieku komūnā Grēncahā. Tur jāuzceļ neliela fabrika, lai ražotu Roche antiseptisko brūces dziedējošo pulveri Airol. Firma liek lielas cerības uz savas produkcijas noietu Vācijas tirgū.

Farmaceits Karls Sāržs (1854-1907), ilggadējs firmas Hoffmann, Traub & Co darbinieks, sāk strādāt firmā Roche 1895. gada 1. aprīlī. Viņš uzskatāms par firmas pirmo zinātnisko pētījumu vadītāju. Strādājot kopā ar Emilu Kristofu Barelu (1873-1953), ķīmiķi, kas palika firmā arī pēc tam, kad sadarbība ar Traubu tika pārtraukta, Šāržs demonstrē joda klātbūtni vairogdziedzera ekstraktos. Šis demonstrējums ir firmas Roche patenta, zinātnisku publikāciju, preparāta Aiodin un veselas virknes vairogdziedzera preparātu aizsākums.

Ražošanā tiek ieviests Hoffmann, Traub & Co laboratorijas izstrādātais antiseptiskais brūces dziedējošais līdzeklis Airol.

1897

 

Jaunai firmai rodas finansiālas grūtības. Fabrikas celtniecība Grēncahā aprij lielas naudas summas, un uzņēmējdarbība noris lēni. Ariol - efektīvs joda un bismuta brūces dziedējošs pulveris nav populārs, jo uz brūces maina krāsu no zaļas uz sarkanu. Basler Handelsbank pieprasa kredīta atmaksāšanu, un Fricim Hofmanim un viņa biroja vadītājam Eduardam Hencam jāpieliek daudz pūļu, lai pārliecinātu Hofmaņa tēvu neizņemt savu kapitālu no firmas. 1. novembrī fiansiālā pārkārtošanās ir pabeigta. Jauno investētāju vidū ir uzņēmējs Karls Mērveins, kas būs Hofmaņa partneris līdz 1915. gadam. Filiāles tiek dibinātas Milānā un Grēncahā.

Barels cenšas radīt labākas panesamības un ūdenī šķīstošu formu gvajakolam, līdzeklim, kas 1887. gadā tika ieteikts tuberkulozes ārstēšanai. Rezultātā radās Thiocol - preparāts saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai. Pētniecība, uz ko šai laikā balstās firmas darbība, notiek galvenokārt Grēncahā, kur firma atradīsies līdz Pirmam pasaules karam. Līdz tam, kad zinātniskā darbība koncentrēsies Bāzelē, paies vēl labs laiks

1898

Stāvoklis uzlabojas, peļņa pieaug. Un to visu nodrošinājuši negaidītie panākumi ar Sirolin. Šo sīrupu pret klepu var iegādāties bez receptes. Sirolin satur tiokolu, kas ir preparāta darbīgā viela, kuru ražo firma Roche. Sīrups ir ar apelsīnu garšu. Tam pirmo reizi parādoties tirgū, tiek pārdots 700 pudelīšu. Līdz 1899. gadam tiks pārdoti 33 000 pudelīšu, bet vislielāko kāpumu tirdzniecība ar Sirolin sasniegs 1900. gadā, kad tiks pārdoti 78 000 pudelīšu sīrupa. Būdams pārdošanā vairāk nekā 60 gadu, Sirolin kalpos vairākām patērētāju paaudzēm. Kā vienmēr Fricam Hofmanim ir nags uz uzlabojumiem. Sīrupa pudelītēm tiek uzlīmēta moderna etiķete, un reklāmas kampaņa laikrakstos tiek izvērsta visā Eiropā. Lai veicinātu pārdošanu, tiek izplatītas krāsainas uzlīmes un pastkartes, uz kurām attēlotas apmierināti smaidošas Sirolin lietotājas. Šīs uzlīmes un pastkartes izdala pircējiem kopā ar nopirkto preci. Pūles paplašināt Sirolin tirdzniecību ar reklāmas palīdzību, netiks pārtrauktas līdz pat 1910. gadam, kad kļūs skaidrs, ka šāda tirdzniecības reklāma kaitē firmas reputācijai konservatīvo mediķu un farmaceitu aprindās, līdz ar to apdraudot firmas veiksmi, ko tai sagādā pret receptēm iegādājamās zāles.

1899 

Emils Kristofs Barels, kas darbojas firmā kopš 1896. gada, tiek iecelts atbildīgā amatā Grēncahas fabrikā. Sākumā viņa pakļautībā ir tikai 10 darbinieku, bet Grēncahas darbaspēks strauji pieaug. Līdz kara sākumam Barels būs atbildīgs jau par 200 fabrikas strādniekiem, 100 biroja darbiniekiem un 20 strādniekiem objektos. Gadsimts noslēdzas optimistiski; apskatot bilanci, redzams, ka firmas zaudējumus veido pieticīga summa 181 franka un 54 santīmu apmērā. Gadi, kas nesīs peļņu, vēl ir priekšā. 


1900
 

Aktīvo komponentu ekstrahēšana no ārstniecības augiem ir svarīga agrīnās zāļu rūpnieciskās ražošanas nozare. Roche firmā darbs šai laukā vērsts galvenokārt uz uzpirkstītes glikozīdu, melno graudu un opija alkaloīdu iegūšanu. Ap 1900. gadu Roche zinātnieki un inženieri izstrādā divkāršās ekstrakcijas metodi, kas ir daudz efektīvāka par agrāk izmantotām ekstrahēšanas metodēm. Gadiem ilgi Roche turēs šo atklājumu noslēpumā, lai konkurences cīņā atrastos vienu soli priekšā citiem. 

1901

Makss Kloeta (1868-1940), Cīrihes Universitātes farmakoloģijas profesors, strādā gar sarkanās uzpirkstītes (Digitalis purpurea) sirds glikozīdu standartmikstūras izveidošanu. Viņa mērķis ir radīt labas panesamības injicējamās zāles, kas būtu gan stipras, gan iedarbīgas. Barels, kas atzina pamatīgas farmakoloģiskās un klīniskās pārbaudes nepieciešamību tiokola radīšanas laikā, sāk pārrunas ar Kloetu. Sekos veiksmīgas sadarbības gadi kardiovaskulāro preparātu, sedatīvo un hipnotisko līdzekļu izstrādē, kura ilgs līdz pat Kloetas nāvei.

Kloeta būs firmas Roche medicīnas konsultants, un viņa ieguldījums būs noteicošs, veidojot firmas farmakoloģijas nodaļu. Viņš izvirzīs virkni vērtīgu ideju, ieteicot peļņu nesošus pētījumu virzienus, jaunos produkcijas veidus, farmakoloģiskos testus, kā arī iesaistot darbā piemērotus zinātniskos līdzstrādniekus un veiksmīgi risinot ekonomiskos jautājumus. 


1902
 

Tiek sākta antiseptiskā un pretiekaisuma līdzekļa Thigenol ražošana, kurš domāts lietošanai ādas slimību gadījumā. 

1903

Par firmas filiāli kļūst tās pārstāvības sabiedrība Parīzē kopš 1896. gada Hermann & Barrierč. Ar šo firmu saistīts kāds nostāsts. Ap gadsimta miju franēu aģentūra, nekonsultējusies ar Roche Bāzelē un domādama ieinteresēt franēu patērētājus, sāk tirgot Sirolin klepus sīrupu kā Sirop Roche. Fricis Hofmanis par to nemaz nav bijis iepriecināts, jo preces nosaukums acīm redzami mazinājis firmas nozīmību. Lai izkļūtu no situācijas, Hofmanis vārdam Sirolin pievieno vārdus La Roche (vēlāk nosaukumu saīsinot līdz Roche ). Tādējādi sievas meitas uzvārda izmantošana preces nosaukumā (un vēlāk firmas nosaukumā), šķiet, radījusi precedentu, kā novērst radušos zaudējumus.

Pēc hormona epinefrīna iegūšanas (1901) Roche sāk strādāt gar labas panesamības injicējamiem ekstraktiem. Pirmais no šiem preparātiem (Roche glandols) tiks ieviests 1911. gadā.

 1904

Ar Roche atbalstu Makss Kloeta rada tīru standartveida uzpirkstītes preparātu, kurā izmantotas uzpirkstītes lapas. Preparātā nav lieku komponentu, un tas ir vienreizīgi efektīvs. Roche ievieš preparātu ražošanā ar komerciālo nosaukumu Digalen. Tas izrādās tieši tāds preparāts, kāds jau sen gaidīts mediķu aprindās, un tas saglabāsies pārdošanā līdz pat 1964. gadam.

Tiek ieviests preparāts Protylin, kas radies sadarbībā ar Bernes Universitātes zinātniekiem. Šim pirmam Roche ražoto tonizējošo līdzekļu sērijas preparātam ir ļoti labvēlīga ietekme uz uzturi un vispārējo pašsajūtu.

1905

Ņujorkā tiek nodibināta filiāle Hoffman-La Roche Chemical Works Inc. Sākumā veiksme firmai iet secen - līdz pat Pirmā pasaules kara sākumam tās izdevumi stabili pārsniegs ienākumus, bet 1911. gadā Ņujorkas filiāle lūgs Elmera H. Bobsta pakalpojumus, kurš ir apdāvināts jauns tirgotājs un laika gaitā kļūs par Roche ASV filiāles prezidentu. Uzjautrinoša piebilde: ar roku rakstīto iesniegumu par Bobsta pieņemšanu viņa pirmā darbavietā firmā Roche patiesībā uzrakstījusi viņa sieva.

Ražošanā tiek ieviests standartpreparāts Secacorin Roche, kura galvenās sastāvdaļas izejviela ir melnie graudi un kurš domāts izmantošanai dzemdniecībā. Šis preparāts radies sadarbībā ar Karlu Kelleru-Ešeru, Cīrihes kantona pašvaldības ķīmiķi, ko sadarbībā iesaistīja Kloeta.

1906

Ar Karlu Šāržu sadarbību sāk Hermanis Zāli (1856-1933), Bernes Universitātes Medicīnas fakultātes vadītājs, kas intensīvi nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar opija un morfīna izmantošanu terapijā. Zāli uzskata, ka, tāpat kā jauktiem uzpirkstītes ekstraktiem, arī opija alkaloīdu savienojumiem jābūt efektīvākiem par atsevišķu alkaloīdu preparātiem. Sadarbībā ar Zāli un plašos pētījumos, kas tiek veikti Šārža vadībā, radīsies analgētiskais līdzeklis Pantopon, ko ieviesīs ražošanā 1909. gadā.

 

1907

Par firmas filiāli kļūst Roche pārstāvniecības aģentūra Vīnē G. & R. Fritz. 1914. gadā tajā strādā aptuveni 60 darbinieku.

17. augsutā nomirst Karls Šāržs. Vadības postenis saglabāsies vakants līdz Markusa Gugenheima iecelšanai amatā 1910. gadā.

 

1908

Roche nodibina filiāli Londonā. Uzņēmums sāk darbību, bet sākums ir lēns; 1914. gads būs pirmais gads, kad Roche uzsmaidīs veiksme Apvienotā Karalistē.

Hanss von Viss, ārsts, kas strādā Kloetas institūtā, publicē rakstu par broma sāļu iedarbību uz cilvēku un dzīvniekiem. Viņš atzīmē, ka broma sedatīvā darbība epilepsijas gadījumā vājinās, ja uzturā lieto vārāmo sāli. Šis secinājums pamudina Šveices Epilepsijas centra direktoru Alfrēdu Ulrihu ierobežot sāls daudzumu ēdienos un vēlāk ar ķīmiķa Magi atbalstu ieviest nātrija bromīdu par sāls aizstājēju (īpaši zupām). Roche - iespējams, Kloetas pamudināta - sāk sadarbību, lai izstrādātu sedatīvu broma preparātu, ko pievienot buljona kubiem. Šis darbs tiks sākts 1912. gadā.

 

1909

Tiek sākts ražot preparāts Pantopon. Šis Hermaņa Zāli ieteiktais līdzeklis pret sāpēm, kolikām, spazmām, klepu, uztraukumu un uzbudinājumu tika izstrādāts Karla Šārža vadībā.

Tas satur visus opija alkaloīdus standartformā bez inertās vielas. Pantopon joprojām ir pārdošanā, un tas ir firmas Roche visilgāk pārdotais preparāts.

 

1910

Par filiāli kļūst aģentūra Pēterburgā. Pirmskara gados cariskā Krievija, kur Roche aģentūras ir Maskavā, Odesā, Rostovā un Kazaņā kļūs par firmas vissvarīgāko noieta tirgu. 1913. gadā tā būs ceturtā Sirolin klepus sīrupa pārdošanā. Hofmaņa biežie ceļojumi uz Austrumiem kopā ar savu partneri Mērveinu, bez šaubām, veicina šos panākumus. Hofmani īpaši piesaista krievu mentalitāte un kopīgās intereses, tāpēc nodibinās neskaitāmi personiski un veikala kontakti. Pirmā pasaules kara un 1917. gada krievu revolūcijas jūklī šie svarīgie tirdzniecības partneri tiks zaudēti.

Gadu pēc stāšanās darbā firmā par farmakoloģijas laboratorijas un pētniecības darba vadītāju tiek iecelts Markuss Gugenheims (1885-1970). Būdams zinātnieks ar Berlīnē iegūtu zinātņu doktora grādu, Gugenheims izveidoja apjomīgu starpnozaru pētījumu virzienu, paliekot uzticīgam savam interešu objektam - dabiskām bioloģiski aktīvām vielām (īpaši hormoniem un vitamīniem). Gadu gaitā viņš izveidos plašus personiskus kontaktus ar citiem pētniekiem visā pasaulē. Viņš turpinās vadīt Roche pētniecības darbu līdz pat aiziešanai pensijā 1947. gadā.

 

1911

Profilaktiskai lietošanai pret kāksli tiek ieviestsJodestarin, Roche otrais vairogdziedzera preparāts pēc Aiodin. 1911. gadā tiek ieviests arī Pitreglandol, kas ir standartekstrakts, kurš iegūts no hipofīzes mugurējās daivas. Zāles tiek lietotas galvenokārt dzemdniecībā (lai veicinātu dzemdes kontrakcijas) un ķirurģijā zarnu peristaltikas stimulēšanai.

Firmas telpas, kur notiek pētniecības darbs, joprojām atrodas galvenokārt Grēncahā. Te ir zinātniskās laboratorijas, kur notiek pētījumi eksperimentālā ķīmijā, farmakoloģijas nodaļa, kas atbild par ķīmisko formulu atbilstību un eksperimentiem ar dzīvniekiem, kā arī analītiskā nodaļa, kas tika izveidota 1908. gadā.

 

1912

Buljona kubu veidā ražošanā tiek ieviests Sedobrol Roche , kas ir bromīdu preparāts ar nomierinošu darbību un ko var izmantot sāls ierobežošanas diētās. Preparāts sākotnēji bija iecerēts lietošanai par pretepilepsijas līdzekli, un tas ātri iekaro popularitāti kā sedatīvs līdzeklis pret nervu darbības traucējumiem. Tas ir aizsākums ilgstošai interesei par centrālās nervu sistēmas līdzekļiem, kura kā vienojošs pavediens vijas caur visu Roche attīstības vēsturi un atspoguļo mūsdienu firmas stingrās pozīcijas sedatīvo, hipnotisko un citu psihotropisko līdzekļu ražošanā.

Šai pašā gadā sākas darbs gar preparātu Larosan, kazeīna kalcija sāli, kas iegūts no atkrejota piena. Baltais pulveris, kas jāpievieno pienam, kurš pēc tam jāuzvāra, ieteicams caurejas gadījumā vasarā (zīdaiņu gastroenterīts) un citu kuņģa un zarnu trakta traucējumu gadījumā.

 

1913

Gugenheims izskaidro levodopas struktūru (levodopa tika iegūta no cūku pupām, ko īpaši iecienījis Frics Hofmanis, kurš tās audzēja aiz fabrikas). Gugenheims bija uzreiz saskatījis ķīmisku līdzību starp aminoskābi un epinefrīnu. Līdz pat mūža beigām viņš visu savu laiku veltīs tam, lai noteiktu tās bioloģisko darbību, bet netiks tālāk par tumšā dabiskā pigmenta - melanīna veidošanos.

Jauni atklājumi 1950. gada beigās atkal piesaistīs uzmanību levodopai, un radīsies preparāts Larodopa - zāles pret Parkinsona slimību. Preparātu Laradopa sāks ražot 1970. - Gugenheima nāves gadā.

 

1914

Pirmā pasaules kara sākšanās augustā graujoši ietekmē firmas paplašināšanos. Blakusesošā Vācija un Francija aizvēer savas robežas Bāzelei, tādējādi apslāpējot pilsētas plaukstošo tirdzniecību ar Vācijas un Francijas pierobežu. Tas, ka firmas galvenā mītne ir gandrīz pilnīgi atgriezta no fabrikas Grēncahā, ir liels trieciens firmai. Vācijas noteiktais krāsvielu un citu ķimikāliju eksporta aizliegums rada smagas sekas. Roche Bāzelē vairs netiek apgādāta ar produkciju no tās galvenās ražotnes Grēncahā. Sekas ir acīm redzamas. Bāzelei trūkst pienācīgu ražošanas iespēju.

Roche firmas pētnieki izskaidro internista Georga Ludviga Zilcera novērojumu, ka attīrīti aizkuņģa dziedzera ekstrakti izraisa strauju cukura līmeņa pazemināšanos asinīs, ja tos ievada intravenozi. Pētniecības darbu aizkuņģa dziedzera ekstrakta radīšanā aizkavēja karš, taēu galu galā 1921. gadā tiks radīts preparāts Iloglandol. Kanādas pētnieki Bantings, Bests un Lolips konstatēs, ka aizkuņģa dziedzeris satur vielu, kas spēj ietekmēt diabēta gaitu. Par insulīna atklāšanu Bantings un Maklauds 1923. gadā (kad preparāts Ilogland nonāks tirgū), saņems Nobela prēmiju medicīnā.

 

1915

Jūlijā Grēncahas fabrikā ierodas grupa Vācijas tiesas izpildītāju un apsūdz vietējos vadītājus par produkcijas kontrabandu caur Bāzeli uz Franciju. Apsūdzība tiek balstīta uz vēstuļu kopijām, kurās aprakstīta neliela daudzuma pantopona nosūtīšana uz Bāzeli. Tiek arī citēts kāds Francijas presē publicēts raksts, kurā Roche minēta par Francijai draudzīgu firmu. Balstoties uz šiem nepierādītiem faktiem, tiek konfiscēti Grēncahas grāmatvedības žurnāli, bet vietējais menedžeris Barels tiek apcietināts un aizvests uz Berlīni, kur tiks turēts līdz 1918. gada sākumam. Apstrīdot visas apsūdzības un pierādot, ka viņš ir tikai Grēncahas fabrikas vadītājs un ka visa atbildība par kontrabandu uz Antantes valstīm gulstas uz Bāzeles galveno mītni, viņam izdodas samērā viegli tikt sveikā. Vācijas valdības pārstāvji joprojām ir naidīgi pret Roche un piesaka tās produkcijai boikotu.

Roche no Marka Rota nopērk komerciālās tiesības uz Tubunic šļirci, kaut gan tai vēl jāizveido vairākas modifikācijas un ir nepieciešama nopietna pilnīgošana. Kompaktas šļirces tūlītējai lietošanai, kas būs piemērotas dažādiem Roche ražotiem injicējamiem preparātiem (Digalen un Pantopon), pietiekamā daudzumā sāks ražot tikai 1918. gadā. Šīs pasaulē pirmās vienreizējās lietošanas šļirces vēlāk nomainīs šļirces no plastmasas.

 

1916

Pūloties atjaunot uzņēmumu, Frics Hofmanis sāk paplašināt ražošanas jaudas Bāzelē. Ap uzņēmuma ēkām jāpiepērk zeme. Jauno ēku iekārtošana noris ar grūtībām. Tā kā turpinās karš, ķīmiskās produkcijas ražošanas iekārtas, tāpat kā viss pārējais, ir grūti pieejamas un, lai sagādātu atsevišķas iekārtas, neatliek nekas cits kā griezties pie lūžņu uzpircējiem.

Produkcijas daudzums pakāpeniski sasniedz pieklājīgu apjomu, darbinieku skaits - to vidū arī sievietes un meitenes, kas nodarbinātas iesaiņošanas cehā - ir ap 30. Bāzelē ķīmisko vielu un zāļu tirgošana sokas labi, bet izejvielu trūkums joprojām rada grūtības, tāpēc nav iespējams pilnībā apmierināt lielo karalaika pieprasījumu pēc zālēm.

Grēncahas laboratorijā notikušā sprādzienā Markuss Gugenheims zaudē redzi. Par spīti šai nelaimei, viņš turpinās veikt savus zinātniskās laboratorijas vadītāja pienākumus līdz pat aiziešanai pensijā 1947. gadā. šīmiķis Ernsts Preisverks tiek iecelts par vairāku ražotņu vadītāju un palīdz Gugenheimam vadīt ķīmiskos pētījumus. Sadarbojoties ar Kleotu, viņš pievēršas barbiturātu skābju atvasinājumu sintēzei, lai tos izmantotu hipnotiskos, analgētiskos un sedatīvos līdzekļos. Viņa daudzveidīgais darbs gar alkaloīdiem izvērtīsies vairākos veiksmīgos atklājumos, kuru vidū būs arī preparāti Somnifen (1920) un Allonal (1921).

 

1917

Daudzu svarīgu izejvielu trūkums kara laikā liek Roche meklēt jaunus piegādātājus un dažādot produkciju. Tiek nopirkta neliela fabrika Alštetenā netālu no Cīrihes, un tas palīdz rast atrisinājumu. Starp vielām, kuru trūkst, ir arī salicilskābe, kas ir daudzu zāļu izejviela. Sākot ar šo brīdi, Roche pati sāk ražot savu salicilskābi Altštetenā.

 

1918

Pieprasījums pēc Tubunic šlircēm ar jau gatavo injicējamo šķidrumu, kuras ražo Roche Bāzelē un kuras šai laikā ir īsts apvērsums, ir milzīgs. Šļirces sastāv no ampulas ar injicējamām zālēm un tajā iestiprinātu adatu. Galvenā priekšrocība ir tā, ka šlirce ir gatava tūlītējai lietošanai. Roche ir ātri aptvērusi tās komerciālās priekšrocības, tāpēc sāk izgatavot kardiovaskulāro preparātu Digalen un antispazmolītisko analgētisko līdzekli Pantopon parenterālai lietošanai ar Tubunic šļircēm. Darbaspēka trūkuma dēļ nav iespējams apmierināt visus pienākošos pasūtinājumus. Lai piegādātu 120 000 Tubunic šlirēu, kuras steidzami pieprasa Šveices armija gripas epidēmijas laikā rudenī, ražošana notiek trijās maiņās.

Pituglandol ir nākamais injicējamais orgānu ekstrakts. No laika, kad tika sākts darbs gar vairogdziedzera ekstraktiem, kā arī sākta Alodin (1896) un Pituglandol (1911) ražošana, Roche pieredze un tehniskā prasme šai laukā ir krietni augusi (par to liecina ražotās produkcijas daudzums), turklāt Roche izveidojusi arī nepieciešamo ražošanas infrastruktūru. Glandoli, kā tos dēvē Roche , netiks svītroti no firmas produkcijas sarakstiem līdz pat dabisko ķīmisko preparātu ēras sākumam 1930. gadā.

Gugenheims pārrauga farmakoloģijas laboratoriju iekārtošanu Bāzelē.

 

1919

Ēetri kara gadi jutami ietekmējuši firmas attīstību. Vācijas noteiktais Roche produkcijas boikots, Bāzeles pilnīgā izolācija no Grēncahas fabrikas, Krievijas noieta tirgus zaudēšana 1917. gada revolūcijas laikā un lielie zaudējumi ārzemju tirgū bija izraisījuši finansiālu krīzi. Vienīgais veids, kā izkļūt no radušās situācijas, bija pārveidot Roche par uzņēmumu ar ierobežotu atbildību. Šo soli Frics Hofmanis nolemj spert 1919. gada pavasarī. Ražošanā tiek ieviests spazmalgīns, kas ir stabils pantopona, papaverīna un atrināla savienojums. To var izmantot visu ar spazmām saistīto slimību gadījumā.

Gugenheims sāk pārvietot pētniecības bāzi no Grēncahas uz Bāzeli.

 

1920

18. aprīlī no nieru slimības nomirst Frics Hofmanis, kas bija enerģisks uzņēmējs un neparasta personība. Divi īsi raksturojumi: "Būdams apveltīts ar neizsīkstošu enerģiju un vienmēr optimisma pilns, kā arī aizraujot citus ar savām negaidītām idejām, jebkurā pasākumā tieši Frics Hofmanis noteica firmas virzību uz arvien lielākiem un nozīmīgākiem sasniegumiem atbilstoši savam skatījumam." (Citāts no Emila K. Barela atvadu runas)"; "To cilvēku atmiņā, kas viņu pazina personiski, Fricis Hofmanis turpinās dzīvot kā vitāls, enerģisks, aizrautīgs cilvēks, neatvairāmi fascinējoša personība. Runa nav par to, ka viņš bija firmas dvēsele un cilvēks, kas bija pilnībā pārņemts ar savu ideju. Būdams impulsīvas dabas, viņš bieži varēja kļūt nesavaldīgs, un viņa ierašanās birojā lika visiem drebēt, bet tai pašā laikā biroja darbinieki un strādnieki pazina Fricu Hofmani kā ārkārtīgi godīgu cilvēku pret ikvienu un visiem kopumā; tos priecēja viņa jautrība, dzirkstošais humors un milzīgā sirsnība. Viņš personiski pazina ikvienu, kas pie viņa strādāja, un viņa darbistabas durvis bija atvērtas visiem." (Wanner G. A. Fritz Hoffmann-La Roche 1868-1920. Basel, 1968.)

Tiek publicēts Gugenheima klasiskais pētījums "Biogēnie amīni". Roche sāk pārdot t.s. bioķīmiskās vielas. To vidū ir aminoskābes, peptīdi, olbaltumi, sirds glikozīdi, vitamīni un hormoni - visas tās vielas, ko firma bija sākotnēji ražojusi savu pētniecības projektu vajadzībām. Tām nav lielas nozīmes tirdzniecībā, bet tās daudz dod, lai veicinātu Roche prestižu. Tiek sākta somnifēna ražošana. Šis sedatīvais līdzeklis ir aizsākums pārejai no zāļu ekstraktiem uz sintētiskiem ķīmiskiem medikamentiem.

 

Turpmāk visi zinātniskie pētījumi koncentrēsies Bāzelē.

 

Atpakaļ 1920-1952