03.08.2020

Rozlytrek- Roche pirmās audzēja agnostiskās zāles, ir apstiprināts Eiropā

Rozlytrek- Roche pirmās audzēja agnostiskās zāles, ir apstiprināts Eiropā lietošanai cilvēkiem ar norobežotiem audzējiem, kam ir NTRK gēna saplūšana, un cilvēkiem ar progresējošu ROS1-pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi 

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

  • Rozlytrek ir uzrādījis ilgstošu atbildes reakciju dažādu audzēju veidiem, t.sk. vēzim, kas ir izplatījies galvas smadzenēs
  • Šī apstiprināšana apliecina to, cik vērtīga ir genomiskā profilēšana apvienojumā ar personalizēto medicīnu, lai pacientiem ar retiem un grūti ārstējamiem vēža veidiem piedāvātu personalizētās terapijas iespējas

Bāzele, 2020. gada 3. augusts

Roche šodien paziņoja, ka Eiropas Komisija ir ar nosacījumiem apstiprinājusi Rozlytrek® (entrectinib), lai ārstētu pieaugušos un pediatriskos pacientus no 12 gadu vecuma, kuriem ir norobežots audzējs ar neirotrofo tirozīnkināžu (NTRK) gēna saplūšanu, lokāli progresējusi vai metastātiska slimība vai kuriem ķirurģiska rezekcija varētu izraisīt smagas sekas, un kuri iepriekš terapijā nav saņēmuši NTRK inhibitoru, un kuriem nav pieejama cita piemērota terapijas metode. Eiropas Komisija Rozlytrek apstiprinājusi arī pieaugušajiem ar progresējošu ROS1-pozitīvu nesīkšūnu plaušu vēzi (NSŠPV), kuri iepriekš terapijā nav saņēmuši ROS1 inhibitorus.1

 “Mēs priecājamies paziņot par Rozlytrek apstiprināšanu Eiropā divām indikācijām, līdz ar to pacientiem ar NTRK, kā arī ROS1 gēnu saplūšanu ir pieejamas jaunas, efektīvas zāles, pat ja vēzis ir izplatījies galvas smadzenēs,” norādīja Roche galvenā par medicīnas jautājumiem atbildīgā amatpersona un produktu globālās izstrādes vadītājs Levi Garraway, M.D., Ph.D. “Šis sasniegums ir vēl viens svarīgs solis uz priekšu vēža slimnieku aprūpē, kas ļauj veikt ārstēšanu atbilstoši noteiktiem vēža ģenētiskajiem virzītājiem, neatkarīgi no audzēja lokalizācijas organismā. Uzņēmums Roche intensīvi attīsta personalizēto veselības aprūpi, lai piepildītu izteikti neapmierinātās vajadzības pacientiem ar reti sastopamiem vēža veidiem visā pasaulē.”

Zāļu apstiprināšanas pamatā ir pivotālo II fāzes pētījuma STARTRK-2, I fāzes pētījuma STARTRK-1 un I fāzes pētījuma ALKA-372-001, kā arī I/II fāzes pētījuma STARTRK-NG datu integrētās analīzes rezultāti. Šajos pētījumos pierādīts, ka Rozlytrek nodrošina noturīgu atbildes reakciju vairākiem norobrežotiem audzējiem ar NTRK gēna saplūšanu, t. sk. sarkomai, nesīkšūnu plaušu vēzim, siekalu dziedzeru MASC, sekretoriem un nesekretoriem krūts, vairogdziedzera, resnās un taisnās zarnas, neiroendokrīnajiem, aizkuņģa dziedzera un olnīcu ļaundabīgiem audzējiem, kā arī endometrija karcinomām, holangiokarcinomām, gastrointestinālajiem ļaundabīgajiem audzējiem un neuroblastomām, kā arī ROS1-pozitīvam NSŠPV.1 Rezultāti liecināja, ka:

● Rozlytrek samazināja audzēja izmērus vairāk nekā pusei cilvēku ar lokāli progresējušu vai metastātisku norobežotu audzēju ar NTRK gēna saplūšanu (kopējais atbildes reakcijas biežums [ORR, overall response rate] = 63,5%; N=74), un objektīva atbildes reakcija novērota 14 audzēju veidiem (atbildes reakcijas ilguma [duration of response, DoR] mediāna = 12,9 mēneši [9,3 mēneši – netika sasniegta], N=21 no 47, definējot saskaņā ar ORR).1

● Progresējuša ROS1-pozitīva NSŠPV gadījumā Rozlytrek samazināja audzēja izmēru 73,4% cilvēku ar šo slimību (ORR; N=94 ar vismaz 12 mēnešus ilgu apsekošanas laiku), DoR mediāna bija 16,5 mēneši (14,6–28,6 mēneši). 161 pacienta grupā ar vismaz 6 mēnešus ilgu apsekošanas laiku, kurā 29% pacientu pētījuma sākumā bija metastāzes centrālajā nervu sistēmā (CNS), novērotais ORR rādītājs bija 67,1%.1

● Objektīvu atbildes reakciju uz Rozlytrek novēroja cilvēkiem, kuriem pētījuma sākumā bija metastāzes CNS - intrakraniālas ORR rādītājs NTRK un ROS1 populācijā bija attiecīgi 62,5% un 77,8%.1

● Pediatriskajiem pacientiem Rozlytrek samazināja audzēja izmēru (ORR) visiem bērniem un pusaudžiem ar NTRK gēna saplūšanu (N=5), un diviem no viņiem tika panākta pilnīga atbildes reakcija (complete response, CR). Objektīva atbildes reakcija bija pacientiem ar augstas diferenciācijas audzēju CNS, un vienam no šiem pacientiem bija CR.1 Rozlytrek bija labi panesams.

● Biežākās nevēlamās blakusparādības (≥20 procentu), lietojot Rozlytrek, bija nogurums, aizcietējums, izmainīta garšas sajūta (disgeizija), pietūkums (tūska), reibonis, caureja, slikta dūša, nervu sistēmas traucējumi (dizestēzija), elpas trūkums (dispnoja), anēmija, ķermeņa masas palielināšanās, palielināta kreatinīna koncentrācija asinīs, sāpes, kognitīvie traucējumi, vemšana, klepus un drudzis.1

Eiropas Zāļu aģentūra Rozlytrek ir atzinusi par prioritārajām zālēm, izsniedzot zāļu tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem paātrinātās novērtēšanas procedūrā (PRIME), tādu pieaugušo un pediatrisko pacientu ārstēšanai, kuriem ir lokāli progresējuši vai metastātiski norobežotie audzēji ar NTRK gēna saplūšanu un kuriem slimība ir vai nu progresējusi pēc iepriekš lietotās terapijas vai kuriem nav pieejama pieņemama standarta terapija.1 NTRK gēna saplūšana ir konstatēta virknei norobežotu audzēju veidu, un tā ir raksturīga līdz 90% atsevišķu retu vēža veidu gadījumu, bet biežāk sastopamiem audzējiem, t. sk. plaušu un resnās un taisnās zarnas, sastopamība ir mazāka par 1% .2 ROS1 gēna saplūšana ir vērojama 1-2% NSŠPV gadījumu - NSŠPV ir visbiežāk sastopamais plaušu vēža veids, kas ir diagnosticēts līdz 85% plaušu vēža slimnieku.3,4

Šādu gēnu saplūšanas veidu biomarķieru noteikšana ir efektīvākais veids, kā identificēt cilvēkus, kuriem terapija ar Rozlytrek ir visatbilstošākā. Roche izmanto savas zināšanas un pieredzi personalizētās medicīnas zāļu un novatorisku diagnostisko metožu izstrādē, lai, sadarbībā ar Foundation Medicine, attīsta īpašu diagnostisku metodi, kas palīdzēs apzināt cilvēkus ar NTRK un ROS1 gēnu saplūšanu.

 Par integrēto analīzi

Apstiprināšana Eiropā ir balstīta uz integrēto analīzi, kurā iekļauti dati par 74 cilvēkiem ar lokāli progresējušu vai metastātisku norobežotu audzēju ar NTRK gēna saplūšanu (14 audzēju veidi) un par 161 cilvēku ar ROS1-pozitīvu NSŠPV no II fāzes pētījuma STARTRK-2, I fāzes pētījuma STARTRK-1 un I fāzes pētījuma ALKA-372-001.1 Tā balstīta arī uz datiem no I/II fāzes pētījuma STARTRK-NG, kurā piedalījās pediatriskie pacienti. Šajos pētījumos tika iesaistīti cilvēki no 15 valstīm un vairāk nekā 150 klīniskās izpētes centi. Drošums vērtēts integrētajā analīzē, kurā iekļāva datus par 504 cilvēkiem no visiem četriem pētījumiem.1

Par vēzi ar NTRK gēnu saplūšanu

Vēzis ar NTRK gēnu saplūšanu attīstās, kad NTRK1/2/3 gēni saplūst ar citiem gēniem, kā rezultātā veidojas izmainīti TRK proteīni (TRKA/TRKB/TRKC), kas var aktivizēt noteiktu vēža veidu proliferācijā iesaistītus signālceļus.5 NTRK gēnu saplūšana audzējiem ir vērojama neatkarīgi no tā rašanās vietas. Šāda gēnu saplūšana ir novērota dažādiem norobežotajiem audzējiem, tostarp sarkomai, nesīkšūnu plaušu, siekalu dziedzeru MASC, sekretoram un nesekretoriem krūts, vairogdziedzera , resnās un taisnās zarnas, neiroendokrīnajiem, aizkuņģa dziedzera olnīcu ļaundabīgajiem audzējiem, kā arī endometrija karcinomām, holangiokarcinomām, gastrointestinālajiem ļaundabīgajiem audzējiem un neiroblastomām.1

Par ROS1-pozitīvu NSŠPV

ROS1 ir tirozīnkināze, kurai ir nozīme šūnu augšanas un proliferācijas regulācijā. ROS1 gēna saplūšanas gadījumā notiek vēža šūnu nekontrolēta augšana un proliferācija. Bloķējot šo patoloģisko signālceļu, var samazināties vēža šūnu izmērs, vai arī tās var iet bojā.3

ROS1 gēna saplūšana ir konstatējama 1-2% NSŠPV gadījumos.3 Plaušu vēzis visā pasaulē ir vadošais ar vēzi saistītais nāves cēlonis.6 Pasaulē katru gadu no šīs slimības mirst vairāk nekā pusotrs miljons cilvēku, kas atbilst vairāk nekā 4000 nāves gadījumiem katru dienu.6 NSŠPV ir visbiežāk sastopamais plaušu vēža veids, un tas ir diagnosticēts līdz pat 85% plaušu vēža slimnieku.4 Lai gan ROS1 gēna saplūšana var būt jebkuram pacientam ar NSŠPV, vislielākā ROS1 gēna saplūšanas sastopamība ir gados jauniem NSŠPV slimniekiem, kuri nekad nav bijuši smēķētāji.3

Par Rozlytrek

Rozlytrek® (entrectinib) ir audzēju agnostiskas vienreiz dienā iekšķīgi lietojamas zāles lokāli progresējušu vai metastātisku norobežotu audzēju, kuriem ir NTRK1/2/3 vai ROS1 gēnu saplūšana, ārstēšanai. Tas ir selektīvs tirozīnkināžu inhibitors, kas veidots tā, lai inhibētu TRKA/B/C un ROS1 proteīnu kināžu aktivitāti, kurus aktivizējošā gēnu saplūšana veicina noteiktu vēža veidu proliferāciju,.7,8 Rozlytrek var bloķēt NTRK un ROS1 kināžu aktivitāti, un rezultātā vēža šūnas ar NTRK vai ROS1 gēnu saplūšanu var iet bojā.7,8

2019. gada augustā Rozlytrek paātrinātajā procedūrā apstiprināja ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration, FDA), pēc tam, kad tam bija noteikts Breakthrough Therapy statuss, lai ārstētu pieaugušos un pediatriskos pacientus no 12 gadu vecuma, kuriem ir norobežoti audzēji ar NTRK gēnu saplūšanu bez zināmas iegūtas rezistences mutācijas, audzēji ir metastātiski, vai arī ķirurģiska rezekcija varētu izraisīt smagas sekas, un slimība ir progresējusi pēc iepriekšējas terapijas vai nav pieejama cita apmierinoša alternatīva terapija; tas tika apstiprināts arī pieaugušu pacientu ar ROS1-pozitīvu metastātisku NSŠPV ārstēšanai. 2019. gada jūnijā Rolzytrek tādu pieaugušu un pediatrisko pacientu ārstēšanai, kuriem ir progresējis vai recidivējis norobežots audzējs ar NTRK gēnu saplūšanu, apstiprināja arī Japānas Veselības, darbaspēka un labklājības ministrija (Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW); vēlāk, 2020. gada februārī tā Rozlytrek  apstiprināja arī ROS1-pozitīva NSŠPV ārstēšanai. Rozlytrek ir apstiprinājušas arī veselības nozares kompetentās iestādes Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Izraēlā, Jaunzēlandē, Dienvidkorejā un Taivānā. Rozlytrek ir recepšu zāles.

Par Roche plaušu vēža jomā

Plaušu vēzis uzņēmumam Roche ir nozīmīga fokusa un investīciju joma, un mēs strādājam, lai radītu jaunas pieejas, zāles un testus, kas var palīdzēt cilvēkiem ar šo nāvējošo slimību. Mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvas ārstēšanas iespējas ikvienam cilvēkam, kam ir diagnosticēts plaušu vēzis. Pašlaik mums ir piecas apstiprinātas zāles noteiktu plaušu vēža veidu ārstēšanai, un vairāk nekā desmit zāles atrodas izstrādes fāzē, un tās ir vērstas pret biežāk sastopamajiem plaušu vēža ģenētiskajiem virzītājiem vai arī ir paredzētas imūnsistēmas stiprināšanai cīņā ar šo slimību.

Par Roche

Roche ir globāls flagmanis tādu zāļu un diagnostikas ierīču izstrādē, kas ir fokusētas uz zinātnes attīstību ar mērķi uzlabot cilvēku dzīvi. Zāļu un diagnostikas ierīču apvienošana “zem viena jumta” ir padarījusi Roche par līderi personalizētās veselības aprūpes jomā - tā ir stratēģija, kuras mērķis ir katram pacientam nodrošināt piemērotāko ārstēšanu vislabākajā iespējamajā veidā.

Roche ir pasaulē lielākais biotehnoloģiju uzņēmums ar patiesi īpašām zālēm onkoloģijas, imunoloģijas, infekcijas slimību, oftalmoloģijas un centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai. Roche ir arī pasaules līderis in vitro diagnostikas un uz audiem balstītas vēža diagnostikas jomās, kā arī atrodas diabēta pacientu aprūpes jomas avangardā.

1896. gadā dibinātais uzņēmums Roche turpina meklēt labākus veidus, kā novērst, diagnosticēt un ārstēt slimības, kā arī sniegt ilgtspējīgu ieguldījumu sabiedrībā. Uzņēmuma mērķis ir arī, sadarbojoties ar visām iesaistītajām pusēm, uzlabot pacientu piekļuvi mediciniskajām

inovācijām. Vairāk nekā trīsdesmit Roche radītās zāles ir iekļautas Pasaules Veselības organizācijas Būtiski svarīgo zāļu paraugsarakstos, un starp tām ir dzīvību glābjošas antibiotikas, pretmalārijas līdzekļi un zāles vēža ārstēšanai. Turklāt, saskaņā ar Dow Jones Ilgtspējas indeksu Roche jau vienpadsmito gadu pēc kārtas ir atzīts par vienu no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem farmācijas nozarē.

Roche Group, kuras galvenā mītne atrodas Bāzelē, Šveicē, darbojas vairāk nekā 100 valstīs un 2019. gadā  visā pasaulē nodarbināja aptuveni 98 000 cilvēku. 2019. gadā Roche investēja 11,7 miljardus CHF pētniecībā un attīstībā, savukārt uzņēmuma apgrozījums bija 61,5 miljardi CHF. Roche Group īpašumā ir arī uzņēmums Genentech, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Roche ir vairākuma akcionārs uzņēmumā Chugai Pharmaceutical Japānā. Lai uzzinātu vairāk informācijas, lūdzam apmeklēt www.roche.com .

Visas šajā paziņojumā izmantotās vai minētās preču zīmes ir aizsargātas ar likumu.

Atsauces

[1] F. Hoffmann-La Roche Ltd. Dati no faila.

[2] DAL Daly E et al. NTRK fusion-positive cancers and TRK inhibitor therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2018; 15:731–747

[3] Bergethon K, Shaw AT, Ou SH, et al. ROS1 rearrangements define a unique molecular class of lung cancers. J Clin Oncol. 2012; 30(8):863-70.

[4] American Cancer Society. What is Non-small Cell Lung Cancer? [Internet; cited 2020 July 8]. Available from: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/what-is.html

[5] Amatu A, Sartore-Bianchi A, Siena S. NTRK gene fusions as novel targets of cancer therapy across multiple tumour types. ESMO Open. 2016;1(2):e000023.

[6] GLOBOCAN. Lung Cancer. [Internet; cited 2020 July 8]. Available from: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15- Lung-fact-sheet.pdf

[7] Ahn M-J, Cho BC, Siena S, et al. Entrectinib in patients with locally advanced or metastatic ROS1 fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC). Presented at: IASLC 18th World Conference on Lung Cancer; October 15-18, 2017; Yokohama, Japan. Abstract 8564.

[8] Rolfo C, et al. Entrectinib: a potent new TRK, ROS1, and ALK inhibitor. Expert Opin Investig Drugs. 2015;24(11):1493-500.

M-LV-00000024