Roche akadēmija dibināta 2007. gadā ar mērķi atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt jauno speciālistu izaugsmi un izglītošanu dažādās medicīnas nozarēs.

Roche akadēmija sniedz finansiālu atbalstu vecāko kursu studentu, rezidentu un doktorantu zinātnisko darbu veikšanai.  Kopš Roche akadēmijas izveides, atbalsts sniegts 41 zinātniskā projekta īstenošanai. Ik gadu finansējumu saņem 5 zinātniskie projekti. Gadu gaitā Roche akadēmija kļūst arvien atpazīstamāka un 2016. gadā izskatīti jau astoņi projekti, no kuriem atbalstīti seši. Projekti apver visdažādākās medicīnas jomas, kā piemēram, 2016. gadā realizēts projekts par klīniskām hiperandrogēnisma izpausmēm un cēloņiem pusaudzēm Latvijā, kā arī uzsākts projekts par spēka treniņa efektivitāte krūts vēža pacientēm.

Viens no Roche akadēmijas vērienīgākajiem projektiem ir „Izglābsim 100 bērnus”, kura galvenais mērķis bija panākt perinatālās mirstības samazināšanos Latvijā. Projekta ietvaros tika īstenots pētījums par perinatālās mirstības iemesliem Latvijā, izdota prof. D.Rezeberga grāmata topošajām māmiņām „Gribu būt māmiņa” un notika bērnu patologanatomu izglītošana un apaļā galda diskusija par nepieciešamiem uzlabojumiem bērnu patoloģiskās anatomijas jomā.  2015. gadā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru tapa īpašs kalendārs-aplis grūtniecēm.

Viens no pirmajiem Roche akadēmijas projektiem bija epidemioloģiskais pētījums par hroniska C vīrusa hepatīta (HCV) sastopamība Latvijā.

Roche akadēmija atbalsta ne tikai zinātni. Akadēmijas paspārnē darbojas arī  Diskusiju klubs. Tā pasākumos žurnālisti tiek iepazīstināti ar aktuālām medicīnas un veselības aprūpes tēmām. Projekta mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību, balstoties uz vadošo veselības aprūpes speciālistu sniegto informāciju.

Ikviens vecāko kursu students, rezidents vai doktorants var pieteikties Roche akadēmijas stipendijas saņemšanai, aizpildot pieteikuma anketu un sūtot to uz Roche Latvija e-pastu [email protected] vai [email protected]

Roche akadēmijas nolikums

 

Roche akadēmijas projekta pieteikuma veidlapa

 

Projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas noteikumi