Kopīga sadarbība progresam veselības aprūpē

Gadu gaitā Roche sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām ir panākusi progresu daudzās pacientiem nozīmīgās medicīnas jomās. Mēs turpinām sadarboties arī šodien, lai radītu inovatīvas zāles un diagnostikas aprīkojumu jomās, kurās nepieciešami būtiski pacientu veselības aprūpes uzlabojumi.

Kā uz inovācijām orientēta biotehnoloģiju kompānija Roche ir apņēmusies investēt jaunu medikamentu un diagnostikas aprīkojuma radīšanā, kas palīdzēs pacientiem nodzīvot garāku un veselīgāku mūžu. Lai panāktu progresu medicīnā, Roche sadarbojas ar veselības aprūpes organizācijām un ekspertiem, kuriem ir Roche zinātnieku papildinoša pieredze, zināšanas un redzējums.

Šāda veida sadarbība ir svarīga, jo:

  • Palīdz mums apgūt zināšanas par dažādu slimību ārstēšanu un trūkstošajiem posmiem tajā;
  • Papildina mūsu izvērtējumu par iespējamu jaunu ārstēšanas metodi, kas fokusēta uz noteiktu slimības elementu, un jaunu pētniecības programmu izveidošanu;
  • Ļauj mums redzēt, kurā slimības ārstēšanas posmā var tikt pielietotas mūsu zāles, un ļauj saprast, kādu informāciju nepieciešams identificēt ārstam pareizās terapijas izvēlei specifiskam pacientam;
  • Palīdz ārstiem nodrošināt prasmju un zināšanu pastāvīgu pilnveidošanu, atbalstot viņu izglītošanu un apmācības.

Mēs esam pārliecināti, ka mēs sasniedzam vairāk, ja strādājam kopā un esam lepni par gadu gaitā panākto progresu daudzās pacientiem nozīmīgās medicīnas jomās.

Informācija par EFPIA Prakses kodeksu

EFPIA Prakses kodekss ir Eiropas Farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas  (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) pieņemtu noteikumu kopa, kas tās dalībkompānijām un dalībasociāciju dalībkompānijām nosaka nepieciešamību atklāt veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) sniegto atbalstu. Saskaņā ar šo kodeksu Roche kā EFPIA dalībkompānija izpaudīs to VAS vārdus un VAO nosaukumus, kam tā maksājusi vai sniegusi citu atbalstu.

Atklātības ziņojumā detalizēti norādīts kopējais katram VAS vai VAO, ar ko uzņēmums sadarbojies, sniegtais atbalsts. Ziņojumā sniegta arī informācija par VAS vai VAO veiktās aktivitātes vai sniegtās palīdzības veidu. Tur varētu, piemēram, būt ietverts grants VAO, maksa par konsultāciju runas sagatavošanā, maksa par ceļa vai reģistrācijas izdevumiem medicīniski izglītojoša kongresa apmeklēšanai. Vairāk informāciju par izmantoto metodoloģiju skatīt šeit.

Roche Latvija pirmais atklātības ziņojums tika publiskots 2016. gada 30. jūnijā un satur informāciju par sniegto atbalstu 2015. gadā. Papildus informācija par EFPIA Prakses kodeksu un Latvijā spēkā esošo SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksu, lūdzam skatīt šeit: