Roche Inovāciju inkubatora mērķis ir veicināt un atbalstīt jaunu un inovatīvu ideju izstrādi un pētniecību noteiktās veselības aprūpes jomās un produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Inkubators darbojas kā pastāvīga jauno ideju platforma, kuras ietvaros atbilstoši izsludinātajiem uzsaukumiem ir iespējams saņemt Roche Latvija atbalstu inovatīvā risinājuma idejas izstrādei. Ja ideja ir stadijā, kur nepieciešams turpināt tās izstrādes darbu, pētniecību un attīstīšanu, atbalsta saņēmējs var pretendēt saņemt praktisku un konsultatīvu Roche Latvija atbalstu, kas var izpausties kā biroja telpu nodrošināšana, aprīkojuma pieejamība, speciālistu konsultācijas un cits tamlīdzīgs atbalsts.

Atbilstoši Inovāciju inkubatora darbības principiem, maksimālais idejas detalizācijas izstrādes periods ir 3 mēneši no sadarbības līguma parakstīšanas brīža. Pēc 3 mēnešiem projektu vērtēšanas komisija izvērtē sasniegto un lemj par turpmāko sadarbību. Ja idejas izstrādes posmā tiek pierādīts, ka ideja ir pārvēršama produktā vai pakalpojumā un tās attīstības turpināšanai un/vai laišanai tirgū ir nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts, sadarbības līguma termiņš var tikt pagarināts, kā arī Roche Latvija var noslēgt līgumu par finansējuma nodrošināšanu idejas turpmākai īstenošanai.

 

Projektu konkursa uzsaukumi:

 

25.03.2021

3. uzsaukums

“Inovatīvi, digitāli risinājumi skrīninga izmantošanai onkoloģijā”

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovāciju inkubatora nolikumu un projektu konkursa uzsaukumu un konkursa pieteikuma veidlapu

 

25.03.2021

2. uzsaukums

“Atomspēku mikroskopa izmantošana onkoloģiskā materiāla diferenciācijā un analīzē ar mākslīgā intelekta palīdzību”.

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovāciju inkubatora nolikumu un projektu konkursa uzsaukumu un konkursa pieteikuma veidlapu

 

07.08.2020
1. uzsaukums

“Ārstēšanas prognozes vai biomarķiera izstrāde, veicot plaušu vēža morfoloģijas materiāla apstrādi un analīzi ar mākslīgā intelekta atbalstu”

Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovāciju inkubatora nolikumu un projektu konkursa uzsaukumu un konkursa pieteikuma veidlapu

 

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties pa epastu: [email protected]

 

 

Roche Innovation Incubator Project Competition

Call for Applications for Aid

 

Roche Latvija Innovation Incubator launches a call for applications in 2 project competitions:

1) “Use of Atomic Force Microscope in Differentiation and Analysis of Oncological Material with the support of Artificial Intelligence”.

Examples of a possible project outcome: differentiation and classification of lung tissue structure by using atomic force microscopy and/or computer-aided lung tumor tissue classification and/or software or biomarker capable to predict and recommend treatment in patients with lung cancer by analyzing lung cancer morphology for cancer in advanced stages. Applicants shall prepare the application in accordance with the regulations, using the project application form.

“Use of Atomic Force Microscope in Differentiation and Analysis of Oncological Material with the support of Artificial Intelligence”.

 

Applicants shall draw up applications in accordance with the Roche Innovation Incubator Regulation by completing the project application form.

 

2) "Innovative, digital solutions for the use of screening in oncology".

Examples of possible project outcomes: achieving significantly better / wider screening coverage through digital solutions, or using the screening method as a simultaneous voluntary transfer of data to a lake for cross-border scientific projects, or creating a dynamic patient consent form for data re-use for other patients.

 

Applicants shall draw up applications in accordance with the Roche Innovation Incubator Regulation by completing the project application form.

 

Application documents shall be submitted in one of the following ways:

- personally, on arrival to Riga, Miera street 25;

- by sending the application documents by post to the address “Riga, Miera street 25, LV - 1001”, entitled “Application for Roche Innovation Incubator Competition”

- as an electronic document, by sending it to the e-mail address [email protected]

Applications under the project competitions "Use of Atomic Force Microscope in Differentiation and Analysis of Oncological Material with the support of Artificial Intelligence" and "Innovative, digital solutions for the use of screening in oncology" shall be accepted by 28 April 2021 (postmark).

 

In case of additional questions and uncertainties, please contact email: [email protected]