Roche Inovāciju inkubatora mērķis ir veicināt un atbalstīt jaunu un inovatīvu ideju izstrādi un pētniecību noteiktās veselības aprūpes jomās un produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Inkubators darbosies kā pastāvīga jauno ideju platforma, kuras ietvaros atbilstoši izsludinātajiem uzsaukumiem būs iespējams saņemt Roche Latvija atbalstu inovatīvā risinājuma idejas izstrādei. Ja ideja ir stadijā, kur nepieciešams turpināt tās izstrādes darbu, pētniecību un attīstīšanu, atbalsta saņēmējs var pretendēt saņemt praktisku un konsultatīvu Roche Latvija atbalstu, kas var izpausties kā biroja telpu nodrošināšana, aprīkojuma pieejamība, speciālistu konsultācijas un cits tamlīdzīgs atbalsts.

Atbilstoši Inovāciju inkubatora darbības principiem, maksimālais idejas detalizācijas izstrādes periods ir 3 mēneši no sadarbības līguma parakstīšanas brīža. Pēc 3 mēnešiem projektu vērtēšanas komisija izvērtēs sasniegto un lems par turpmāko sadarbību. Ja idejas izstrādes posmā tiks pierādīts, ka ideja ir pārvēršama produktā vai pakalpojumā un tās attīstības turpināšanai un/vai laišanai tirgū ir nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts, sadarbības līguma termiņš var tikt pagarināts, kā arī  Roche Latvija var noslēgt līgumu par finansējuma nodrošināšanu idejas turpmākai īstenošanai.

 

 Šeit aicināti iepazīties ar Roche Inovāciju inkubatora nolikumu un projektu konkursa uzsaukumu un konkursa pieteikuma veidlapu

 

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties pa epastu: [email protected]

 

Roche Innovation Incubator Project Competition

Call for Applications for Aid

 

Roche Latvija Innovation Incubator launches a call for applications in the project competition “Development of treatment forecasts or biomarkers through processing and analysis of lung cancer morphology material with the support of artificial intelligence”.

An example of the potential outcome of the project: an artificial intelligence technology- assisted program or biomarker capable of predicting and recommending treatment in advanced stages by analyzing lung cancer morphology in patients with lung cancer.

Applicants shall draw up the application in accordance with the Roche Innovation Incubator Regulation by completing the project application form.

 

Application documents shall be submitted in one of the following ways:

  • - personally, on arrival to Riga, Miera iela 25;
  • - by sending the application documents by post to the address “Riga, Miera iela 25, LV - 1001”, entitled “Application for Roche Innovation Incubator Competition”
  • - as an electronic document, by sending it to the e-mail address [email protected]

Applications under the project competition “Development of treatment forecasts or biomarkers through processing and analysis of lung cancer morphology material with the support of artificial intelligence” shall be accepted by 4 September 2020 (postmark).

In case of additional questions and uncertainties, please contact [email protected]