FoundationOne

Par FoundationOne®

Foundation Medicine ir ASV uzņēmums, kas piedāvā plašus ģenētiskās diagnostikas pakalpojumus onkoloģijā. Kā viens no uzņēmuma pakalpojumiem tiek piedāvāts FoundationOne® tests, ar kuru ir iespējams identificēt vairāk nekā 315 vēža genoma alterācijas. Šobrīd FoundationOne® datubāzē jau ir vairāk nekā 68 000 pacientu profili, kas ir lielākā onkoloģisko slimību genomu alterāciju datubāze pasaulē.

Personalizēta medicīnas pieeja

Līdz mūsdienām vēzis tika iedalīts kategorijās atkarībā no tā novietojuma cilvēka organismā, piemēram, plaušu, krūts, zarnu, ādas u.c. Mūsdienās izvērtē audzēja gēnus, precīzi diagnosticējot konkrētas vēža mutācijas individuāli katram pacientam, līdz ar to iespējams sniegt precīzu informāciju par nepieciešamo terapiju.

Kāpēc FoundationOne®

• Identificē visu veidu ģenētiskās modifikācijas solīdos audzējos.
• Ar FoundationOne® iegūst informāciju par visaptverošu audzēja profilu. Metodes, ar kuru palīdzību informācija tiek iegūta, ir uz pētījumiem balstītas un validētas.
• FoundationOne® tests sniedz informāciju par precīzākām terapijas iespējām vēža pacientam, nekā veicot tikai līdzšinējās (standarta) diagnostikas procedūras.
• Diagnostikai nepieciešams pavisam neliels analizējamo audu paraugs, pat iespējams veikt diagnostiku no paraugiem ar ļoti mazu audzēja šūnu daudzumu.
• Visu klīniski nozīmīgo ģenētisko izmaiņu diagnostikas pamatā ir jaunākās zinātniskās atziņas, turklāt FoundationOne® sniedz informāciju par aktuālajām klīnisko pētījumu programmām visā pasaulē, kurās piedaloties pacients var saņemt piemērotu ārstēšanu.

Video