Autortiesības

Saites

Saišu norādes uz trešo pušu lapām ir sniegtas tikai ērtības labad. Mēs neizsakām nekādus viedokļus attiecībā uz jebkādu trešo pušu lapu saturu un skaidri atsakāmies no jebkādas atbildības par visu trešo pušu informāciju un par tās izmantošanu.

Preču zīmes

Visas minētās preču zīmes pieder vai ir licencētas Roche Group dalībniekiem.

Autortiesības

Roche interneta lapa un tajā iekļautā un norādītā informācija ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem. Jebkāda reprodukcija, atkārtota pārraide vai cita veida izmantošana ir stingri aizliegta. Lūgumi atļaut reproducēt jebkādu šajā interneta lapā esošu informāciju ir jāadresē Roche Webmaster.

please be aware that you are leaving this website.