Zāļu blakusparādības

 

Ar medikamentu lietošanu saistīto blakņu uzraudzība ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu maksimāli drošu zāļu lietošanu. Pateicoties ārstu un pacientu ziņojumiem, Roche var iegūt šo būtisko informāciju un samazināt ar zāļu lietošanu saistīto risku.

Eiropas Savienība ir ieviesusi jaunu veidu, kā identificēt zāles, kuras tiek uzraudzītas īpaši rūpīgi. Šo zāļu lietošanas instrukcijā ir attēlots melns apgriezts trīsstūris un iekļauts šāds īss teikums: šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Melns apgriezts trīsstūris iekļauts Erivedge, Kadcyla, Perjeta un Zelboraf lietošanas instrukcijās.

Par blakusparādībām, kas radušās Roche medikamentu lietošanas laikā, lūdzam ziņot Roche Latvija SIA, zvanot pa tālruni +371 67039831, +371 28655600 vai sūtot informāciju elektroniski: latvia.drug-safety@roche.com.

  • Informējam Jūs, ka Roche Latvija filiālei ir likumīgs pienākums savākt un ziņot Zāļu valsts aģentūrai informāciju par potenciālām zāļu blakusparādībām, kuras esam uzzinājuši. Šajos gadījumos Jūsu dati tiks apstrādāti ar vislielāko rūpību un piesardzību un saskaņā ar specifisko farmakovigilances likumdošanu, kā tas aprakstīts farmakovigilances datu privātuma dokumentā. Jūsu dati netiks izmantoti nekādiem citiem mērķiem.